doc truyen vua gap nuong tu lam ca doi vgntlcd truyen chu ebook prc download full

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Hoàn thành 46 Chương 1354 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trời sinh làm cướp Chương 2: Huyện lệnh dân gian Chương 3: Thổ phỉ Chương 4: Mỹ nhân như ngọc Chương 5: Cướp Chương 6: Tiểu tử, lão ưng ngươi rồi! Chương 7: Chọn tướng công Chương 8: Gà bay nam nhân nhảy Chương 9: ‘Vũ khí bí mật’ Chương 10: Thành thân Chương 11: Bỏ thuốc Chương 12: Giả heo ăn cọp Chương 13: Bất lực Chương 14: Về sự kiện ‘Bất lực’! Chương 15: Ác giả ác báo Chương 16: Đến sau chỉ một khắc Chương 17: Chơi đùa ở suối nước nóng Chương 18: Bị nghi ngờ Chương 19: Cái gọi là diễm ngộ Chương 20: U ác trên quả tim Chương 21: Hắn là gian tế! Chương 22: Gieo họa Chương 23: Kéo hắn xuống đài Chương 24: Thu phục cha của hắn Chương 25: Người thứ ba Chương 26: Giữa nam nhân với nhau Chương 27: Hồng nhan họa thủy Chương 28: Đưa đầu tới gặp! Chương 29: Quyết định Chương 30: Những thứ của hắn đều muốn giành Chương 31: Tình nồng Chương 32: Đồ mặt trắng! Chương 33: Nữ tử khắp kinh thành đều muốn Chương 34: Nam thê Chương 35: Rắp tâm không tốt Chương 36: Theo ta đi! Chương 37: Cho nàng câm! Chương 38: Tu la tím Chương 39: Mạnh tay bẻ hoa Chương 40: Giết không tha! Chương 41: Bức vua thoái vị! Chương 42: Thất học! Chương 43: Làm nữ nhi mê mẩn Chương 44: Đồng Ca có tin vui Chương 45: Đoàn đế chọn dâu Chương 46: Tất cả đều vui vẻ