doc truyen vu toai hu khong vthk truyen chu ebook prc download full

Vũ Toái Hư Không
Vũ Toái Hư Không

Vũ Toái Hư Không

Tác giả: Du Tạc Bao Tử Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://4vn.eu/

Hoàn thành 405 Chương 35223 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Con đường võ đạo vạn pháp quy nhất, chỉ cầu được phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, nhưng võ giả hàng nghìn hàng vạn, thiên phú cũng đều bất đồng ---- Có kẻ am hiểu tu luyện, một ngày đả tọa, có thể so với người trăm ngày luyện công; có kẻ am hiểu hỏa diễm, trời sinh liền có thể điều khiển ngọn lửa tự nhiên; thậm chí còn có kẻ thiên phú tuyệt luân, có thể ở trong chiến đấu tạm thời đề thăng cấp bậc võ đạo của mình, phát huy ra lực lượng vượt cấp giết địch......

Loại thiên phú của võ giả này, ở Cửu Châu đại lục được xưng là "Vũ Hồn"!

.................

Uhm, nội dung quyển sách này, chính là chuyện xưa về kẻ đi săn vũ hồn, cướp lấy thiên phú của vũ giả để cho mình sử dụng......

Hiện tại, mang theo sổ tay săn hồn, đi theo Trầm đại họa hại chuyên lấy việc buôn bán không bao giờ giao thuế làm vinh quang, bắt đầu xuyên việt thôi!

Tự chương: "Hồn Kinh" Chương 1: Bình sinh sự - tuyệt diễm kinh tài Chương 2: Thiên tài biệt khuất mà chết Chương 3: Sự công bằng của Trầm Côn Chương 4: Đại hội trưởng lão Chương 5: Chỉ là giao dịch mà thôi Chương 6: Sơ kiến Vũ hồn Chương 7: Chẳng qua là làm lại từ đầu (I) Chương 8: Chẳng qua là làm lại từ đầu (II) Chương 9: Nói về vũ hồn Chương 10: Con đường linh hồn mở ra! Chương 11: Chín tầng "Hồn Kinh" Chương 12: Trái tim ta - thực bị thương Chương 13: Đại dũng chi tâm (tấm lòng dũng cảm) Chương 14: Cường hồn tọa lạc Chương 15: Ba chiêu kiếm ý không hiểu nổi Chương 16: Cừu nhân gặp mặt Chương 17: Kiếm mộ Chương 18: Quận chúa Bắc Địa Chương 19: Vì ngươi, bán đứng hết thảy thì đã sao? (1) Chương 20: Vì ngươi bán đứng hết thảy thì đã sao? (2) Chương 21: Linh Phù Nghịch Thiên Chương 22: Thánh Tăng Chương 23: Hiểu lầm tuyệt vời Chương 24: Ba kiếm phá thú tôn! Chương 25: Tâm Tâm Chương 26: La Ma Nhân Vương cùng A Phúc Chương 27: "Đêm tại Phù Đồ Tháp" Chương 28: Bản sắc biểu diễn Chương 29: Đệ nhị màn huyết tinh Chương 30: Tính toán nhỏ nhặt của Triệu Lạc Trần Chương 31: Thực lực chân chính của Trầm Trọng Chương 32: Vận may *** chó Chương 33: Lão huynh, ánh mắt của huynh có vấn đề Chương 34: A La Chương 35: A La (2) Chương 36: Uy lực của linh phù Chương 37: Chuyện cũ về lão hòa thượng Chương 38: Khóa học đầu tiên của Vương Kiêu (1) Chương 39: Khóa học đầu tiên của Vương Kiêu (2) Chương 40: Linh phù Tô Gia Chương 41: Yếu mệnh đích khiết phích (1) Chương 42: Yếu mệnh đích khiết phích (2) Chương 43: Sư phụ, ngươi chạy không thoát đâu Chương 44: Kế hoạch thăng cấp điên cuồng Chương 45: Kế hoạch thăng cấp điên cuồng (2) Chương 46: Con đường thăng cấp Chương 47: Hoàng nguyên hạ đoạn! Chương 48: Dương gia Chương 49: Di chứng