settingsshare

Vũ Hoàng Tiên Đế Chương 1 : Sống lại

Chương 1: Sống Lại :
Ha ha may mắn nhờ có quyển "Bá Thể Chân Kinh" , giữ được ta Vũ Hoàng một tia tàn hồn nếu không ta đả sớm chết.

Không ngờ quyển "Bá Thể Chân Kinh" này vậy mà có khả năng nghịch thiên đến như vậy, hắn sau khi được quyển "Bá Thể Chân Kinh" cứu hắn thì tất cả truyền thừa từ " Bá Thể Chân Kinh" ùa vào trong đầu hắn, khiến đầu hắn đau nhức rồi biến mất.

Hắn suốt hơn mười vạn năm linh hồn trôi nổi trong Vũ Trụ, thời gian mười vạn năm này hắn đả trải qua hết sức tịch mịch, hắn đặt tất cả tâm tư của mình vào việc đi tìm hiểu thấu triệt được quyển "Bá Thể Chân Kinh".
Trong lúc minh tưởng hắn tình cờ bị hút vào lổ đen, không ngờ hắn có thể sống lại.
Nhưng bây giờ hắn cũng chưa kiệp vui mừng nổi vì Cơ thể hắn lúc này hết sức đau nhức không có tý sức lực nào.
Vũ Hoàng hắn thầm nghỉ nếu kiếp này ta đả sống lại, thì ta sẻ không cho bi kịch ma kiếp ấy diển ra lần nữa.
Hắn kiểm tra linh hồn của chủ nhân bộ thân thể vô số ký ức tràn vào trong đầu, đây là thuộc về một cái khác Vũ Hoàng, thân thể này chủ nhân cũ ký ức, mà trong quá trình này, hai cái hoàn toàn khác nhau người cũng dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một, bước cuối cùng dung hợp lại bị sinh ra xung đột làm linh hồn có một tia nhỏ đức gảy do chấp niệm chưa thể hoàn thành .
Hắn bây giờ cảm thấy hết sức đáng thương và tức giận, cho tên thiếu niên này.
Thiếu niên này cũng tên Vũ Hoàng là Vũ Gia người sống ở Lý Hoàng thành, bây giờ đả mười lăm tuổi mới chỉ là phàm cảnh nhị trọng do đạt được một cuốn Huyền phẩm trung phẩm công pháp ,giữ lại đang chuẩn bị tu luyện thì bị gia tộc phát hiện đòi giao ra công pháp nhưng một mực từ chối cuối cùng bị đánh đập giả man thương tích đầy người bị đuổi ra gia tộc còn bị vị hôn thê thửơ nhỏ Lý Thiên Tuyết lừa gạt công pháp sau khi lấy được Lý Thiên Tuyết ném hắn vào Hoang Thú Sơn Mạch.
May có một vị lão giả đem hắn cứu mang về nhà ông lão trị thương nhưng thương thế qúa nghiêm trọng cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Hắn thầm nói nếu ta đã mượn thân thể của ngươi thì ta sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện đi. Đang lúc hắn đang thầm suy nghỉ thì có tiếc bước chân đi vào. Chính là một lão giã gầy sơ xác lão giã nói cuối cùng ngươi cũng tỉnh tạ ơn trời ta còn tưởng là ngươi sẻ chết nữa chứ , lúc này Vũ Hoàng đang định ngồi dậy để cảm tạ lão giả, lão giả lên tiếng ngươi nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vũ Hoàng hắn lên tiếng cảm ơn lão giã ân cứu mạng suốt đời khó quên ta nhất định sẻ tận lực báo đáp
Đăng bởi: Đình N
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ