truyen vu dong can khon vo vdck ebook prc download full

Vũ Động Càn Khôn

Hoàn thành 1309 Chương 281436 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một đường tu luyện là thâu âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng luân hồi.

Vũ chi cực, phá thương khung, động càn khôn!

Chương 1: Lâm Động Chương 2: Thông Bối Quyền Chương 3: Thạch trì cổ quái Chương 4: Thạch Trì bí mật Chương 5: Đây là vật gì? Chương 6: Bảy tiếng vang Chương 7: Thối Thể Đệ Tứ Trọng! Chương 8: Xung đột Chương 9: Lâm Hoành Chương 10: Kim Ngọc Chi Chương 11: Âm Châu Chương 12: Tiếng vang thứ mười Chương 13: Chữa thương Chương 14: Ngũ đẳng Âm Sát Khí Chương 15: Thối thể Đệ ngũ trọng Chương 16: Bát Hoang chưởng Chương 17: Hạt Hổ Chương 18: Nguyên Lực mầm mống Chương 19: Đột phá trước Tộc Hội Chương 20: Tộc Hội bắt đầu Chương 21: Lâm Vẫn Chương 22: Nghệ kinh toàn trường Chương 23: Nhóm Ba Người Mạnh Nhất! Chương 24: Nhóm Ba Người Mạnh Nhất! (2) Chương 25: Tiếp quản sự vụ Chương 26: Săn thú Chương 27: Võ Học Quán Chương 28: Kỳ Môn Ấn, tàn quyển.. Chương 29: Thạch Phù biến cố Chương 30: Một chút thành tựu Chương 31: Yêu nghiệt Chương 32: Cơ sở Giao dịch dưới đất Chương 33: Tạ Đình Chương 34: Lôi Lực Chương 35: Bước đầu giao thủ Chương 36: Liên hoan Chương 37: Đột phá Chương 38: Biến cố Chương 39: Địa Nguyên Cảnh Chương 40: Săn thú bắn đầu Chương 41: La Thành Chương 42: Hỏa Mãng Hổ Chương 43: Tranh đoạt ấu tử Hỏa Mãng Hổ Chương 44: Đắc thủ Chương 45: Dương cung bạt kiếm Chương 46: Toàn trường khiếp sợ Chương 47: Kịch chiến Chương 48: Thu Hoạch Chương 49: Võ học kỳ tài Chương 50: Thanh Nguyên công