doc truyen vu dong can khon vo vdck truyen chu ebook prc download full

Vũ Động Càn Khôn

Hoàn thành 1309 Chương 755084 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một đường tu luyện là thâu âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng luân hồi.

Vũ chi cực, phá thương khung, động càn khôn!

Chương 1: Lâm Động Chương 2: Thông Bối Quyền Chương 3: Thạch trì cổ quái Chương 4: Thạch Trì bí mật Chương 5: Đây là vật gì? Chương 6: Bảy tiếng vang Chương 7: Thối Thể Đệ Tứ Trọng! Chương 8: Xung đột Chương 9: Lâm Hoành Chương 10: Kim Ngọc Chi Chương 11: Âm Châu Chương 12: Tiếng vang thứ mười Chương 13: Chữa thương Chương 14: Ngũ đẳng Âm Sát Khí Chương 15: Thối thể Đệ ngũ trọng Chương 16: Bát Hoang chưởng Chương 17: Hạt Hổ Chương 18: Nguyên Lực mầm mống Chương 19: Đột phá trước Tộc Hội Chương 20: Tộc Hội bắt đầu Chương 21: Lâm Vẫn Chương 22: Nghệ kinh toàn trường Chương 23: Nhóm Ba Người Mạnh Nhất! Chương 24: Nhóm Ba Người Mạnh Nhất! (2) Chương 25: Tiếp quản sự vụ Chương 26: Săn thú Chương 27: Võ Học Quán Chương 28: Kỳ Môn Ấn, tàn quyển.. Chương 29: Thạch Phù biến cố Chương 30: Một chút thành tựu Chương 31: Yêu nghiệt Chương 32: Cơ sở Giao dịch dưới đất Chương 33: Tạ Đình Chương 34: Lôi Lực Chương 35: Bước đầu giao thủ Chương 36: Liên hoan Chương 37: Đột phá Chương 38: Biến cố Chương 39: Địa Nguyên Cảnh Chương 40: Săn thú bắn đầu Chương 41: La Thành Chương 42: Hỏa Mãng Hổ Chương 43: Tranh đoạt ấu tử Hỏa Mãng Hổ Chương 44: Đắc thủ Chương 45: Dương cung bạt kiếm Chương 46: Toàn trường khiếp sợ Chương 47: Kịch chiến Chương 48: Thu Hoạch Chương 49: Võ học kỳ tài Chương 50: Thanh Nguyên công