doc truyen vu cuc thien ha full text vcth truyen chu ebook prc download full

Vũ Cực Thiên Hạ

Hoàn thành 2476 Chương 2577792 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một thiếu niên bình thường mộng tưởng tiến vào võ phủ Thánh địa, lập chí theo đuổi cực hạn võ học.

Nhưng mà đối mặt khảo hạch cạnh tranh dữ dội, lại có con cháu quý tộc dựa thế đè người, thiếu niên bình thường nhỏ nhoi làm thế nào sống yên?

Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài. Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến vào võ phủ và tông môn, muốn học được võ học đỉnh cấp lại dễ vậy sao?

Ma Phương nho nhỏ đến từ Thần Vực, mở ra một thế giới của người mạnh.

Công pháp muốn học, vậy đi học cao cấp nhất.

Nghề nghiệp sinh tồn muốn chọn thì phải chọn thứ mà người khác đều không biết!

Quyết đấu nhiệt huyết, cạnh tranh của thiên tài. Thương mang ba xích, thẳng tiến ngàn dặm, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ!

Đọc bản convert "Vũ Cực Thiên Hạ".

Lời dẫn: Ma Phương Chương 1: Lâm Minh Chương 2: Tảng Đá Kỳ Dị Chương 3: Linh Hồn Vô Chủ Chương 4: Công Pháp Truyền Thừa Chương 5: Đổ Đấu Chương 6: Tay Không Đối Địch Chương 7: Trời Sinh Thần Lực? Chương 8: Tần Hạnh Hiên Chương 9: Minh Văn Thuật Chương 10: Thánh Địa Tụ Tập Mỹ Nữ! Chương 11: Đại Sư Tỷ! Chương 12: Lời Mời Của Tần Hạnh Hiên! Chương 13: Bắt Đầu Minh Văn Chương 14: Thực Lực Đề Cao Chương 15: Cường Lực Phù Chương 16: Bị Nhục Chương 17: Lan Vân Nguyệt Chương 18: Bán Ra Chương 19: Mộc Dịch Thắc Mắc Chương 20: Minh Văn Kỹ Chương 21: “Học Đồ” Minh Văn Phù? Chương 22: Lực Lượng Và Tinh Tế Chương 23: Tiên Thiên Chương 24: Hết Khổ Chương 25: Bảo Vệ Hòa Bình Thế Giới Giao Cho Ta Chương 26: Đột Phá Chương 27: Bắt Đầu Khảo Hạch Chương 28: Âm Mưu Chương 29: Chọn Trọng Kị Tăng Lên Chương 30: Hành Hung Con Trai Quân Chủ Chương 31: Trói Thì Sẽ Không Tháo Ra! Chương 32: Dựa Thế Áp Người! Chương 33: Cuộc Thi Trắc Lực! Chương 34: Ảo Cảnh Quan! Chương 35: Bích Ngọc Đài! Chương 36: Lâm Minh Võ Đạo Chi Tâm Chương 37: Vạn Tà Không Xâm Chương 38: Lung Linh Tháp Chương 39: Thế Như Chẻ Tre Chương 40: Đột Phá Bốn Tầng Chương 41: Lung Linh Tháp Tầng Thứ Năm Chương 42: Vị Trí Đệ Nhất Chương 43: Không Phục Chương 44: Vừa Đúng Lúc Dùng Để Giết Ngươi! Chương 45: Phá Cửu Đạo Chân Ngôn Chương 46: Hai Viên Đan Dược Cực Phẩm Chương 47: Thiên Phú Linh Hồn Của Lâm Minh Chương 48: Khảo Hạch Minh Văn Sư Chương 49: Minh Phật Thải Liên