doc truyen vu bi an con ran hat lam ram vbacrhlr truyen chu ebook prc download full

Vụ Bí Ẩn Con Rắn Hát Lầm Rầm
Vụ Bí Ẩn Con Rắn Hát Lầm Rầm

Vụ Bí Ẩn Con Rắn Hát Lầm Rầm

Hoàn thành 22 Chương 2902 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chào các bạn ưa thích bí ẩn! Chúng ta lại gặp nhau để theo dõi cuộc phiêu lưu ly kỳ của Ba Thám Tử Trẻ, ba chàng này tự khoe là có thể tiến hành bất cứ cuộc điều tra nào. Nhưng lần này, phải chi biết trước những khó khăn của vụ con rắn hát lầm rầm" có lẽ Ba Thám Tử Trẻ đã rút lui!