doc truyen vong tinh vt truyen chu ebook prc download full

Vọng Tình

Hoàn thành 63 Chương 3177 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: xuất môn ngộ lôi [ ra ngõ gặp sét] Chương 2: Mỹ nhân Thiên Sư. Chương 3: Mỹ nhân lần ác nhân [ Mỹ nhân biến thành ác nhân] Chương 4: Chủ nhân và nô lệ Chương 5: Sinh ý lai liễu ( sinh ý đến đây ) Chương 6: Đại trạch Mạc phủ. Chương 7: Thanh ti như huyết (tóc đen như máu) Chương 8: Huyết tẩy sơn trang. Chương 9: Diệc chân diệc huyễn ( vừa thực vừa ảo) Chương 10: Thiện ác hữu báo. Chương 11: Văn hương thức mỹ nhân (nghe hương biết mĩ nhân) Chương 12: Hoa Đà tái thế. Chương 13: Thiếu phu nhân cổ quái Chương 14: Ngã bất đáp ứng (Ta không đáp ứng) Chương 15: Động phòng huyết quang. Chương 16: Sinh mệnh luân hồi. Chương 17: Kim tử một hữu ( vàng không có ) Chương 18: Nhập phủ vì nô [ vào phủ làm nô ] Chương 19: Biệt hữu động thiên ( động thiên khác) Chương 20: Lãnh loại diện mục ( Khuôn mặt khác ) Chương 21: Dụ dữ phản dụ ( dụ cùng phản dụ ) Chương 22: Vũ quá thiên tình [ sau cơn mưa trời lại sáng ] Chương 23: Tri liễu biến ách ba. Chương 24: Thanh lâu nhất nhật du [ một ngày dạo thanh lâu ] Chương 25: Sơ kiến hoa khôi [ mời gặp hoa khôi ] Chương 26: Họa phảng giai nhân [ Giai nhân trên thuyền hoa ]. Chương 27: Bích ba ý rủ [ Bích ba kinh diễm ] Chương 28: Nguyệt ảnh thanh ba. Chương 29: Tiểu hồ ly biến quai liễu [ Tiểu hồ ly biết nghe lời]. Chương 30: Bi thảm đích liệu thương sinh hoạt [ Công việc chữa bệnh bi thảm ]. Chương 31: Nhân sinh vô xử bất tương phùng [ Đời người có nơi nào không gặp lại ]. Chương 32: Kim Tử! Kim Tử! [ Vàng! Vàng! ] Chương 33: Đào Hoa công tử. Chương 34: Diệu thủ giải liên hoàn [ Cao thủ tháo liên hoàn ]. Chương 35: Hạnh vận dữ môi vận [ Vận may cùng vận rủi ]. Chương 36: Thâm đàm bí bảo [ Bí bảo dưới đầm sâu ]. Chương 37: Cứu mệnh đích vẫn [ Cái hôn cứu mạng ]. Chương 38: Gian nan đích nhâm vụ [ Nhiệm vụ gian nan]. Chương 39: Na nhất dạ đích quang mang [ Hào quang đêm đó ]. Chương 40: Tối khả ái đích mẫu lão hổ [ Cọp mẹ đáng yêu nhất ]. Chương 41: Sảo khởi lai liễu [ Phiền nhiễu bắt đầu đến ] Chương 42: Hồ ly ngộ phì trư. [ Hồ Ly gặp Heo Mập] Chương 43: Vô kiểm chi dạ. Chương 44: Đồng sàng chi tranh. Chương 45: Châu quang! Hồng quang! Chương 46: Tống thượng môn đích mỹ nữ [ Mỹ nữ đưa đến cửa ]. Chương 47: Tiểu hồ ly khí bào liễu [ Tiểu hồ ly tức giận mà chạy ]. Chương 48: Băng hỏa lưỡng trọng thiên Chương 49: Hạ Lan Hiên đích âm mưu [ Âm mưu của Hạ Lan Hiên ]. Chương 50: Tử đằng hạ đích quý công tử [ Quý công tử dưới cây tử đằng ].