settings share

Vô Tận Thần Vực Chương 847: Tà ma nổi lên bốn phíaTuy nhiên trong một tháng này, Lệ Hàn cũng không ngừng luyện công, nhưng cuối cùng so không được tại trong núi thanh tịch, khả dĩ thời gian dài bế quan, toàn tâm toàn ý tu luyện.

Hơn nữa đạo thứ hai dị chủng đạo khí, tử sắc đạo khí toàn bộ bị hắn hấp thu hoàn tất, Lệ Hàn cũng không cách nào nữa dùng Phục Khí Bí Quyển chuyển hóa đạo khí đến tiến hành tu vi tăng lên, cảnh giới của hắn thoáng cái tựa hồ kẹt tại này ở bên trong, tiến lên chậm chạp, chậm như ốc sên.

Mắt thấy muốn đột phá sơ giai nửa bước Pháp Đan, còn không biết cần bao lâu.

Mà thời gian, đã qua bốn năm tháng, khoảng cách một năm ước hẹn, càng ngày càng gần.

Mà Lệ Hàn mục tiêu, sơ giai nửa bước Pháp Đan lại càng không là tới hạn, mà là khởi điểm... Bởi vì Ẩn Đan Môn chủ ‘Thiên Thế Đan Tiên’ Bạch Diệu Nữ cho yêu cầu làcủa hắn, trong vòng một năm, đột phá đến trung giai nửa bước Pháp Đan, lại đi lấy đan.

Mà lúc này ở giữa, nếu như tinh khiết dựa vào bế quan, tĩnh tham gia (sâm) tu luyện, rõ ràng cho thấy không đủ.

Cho nên cái này một chuyến xuống núi chi đi, kỳ thật Lệ Hàn không chỉ là tâm lo hắn sư phó phải chăng gặp nạn, cũng có nghĩ cách, muốn phải tìm cơ duyên, xem phải chăng khác có biện pháp, tại thời hạn ở trong đột phá đến trung giai nửa bước Pháp Đan.

Chỉ là, đoạn đường này, theo đông đến tây, theo nam đáo bắc, trằn trọc tìm lượt, chung quanh mờ mịt, đừng nói tìm được sư phó bóng dáng, tựu là liền nàng một điểm tin tức cũng không thấy.

Tựu phảng phất hạ sơn nàng, như vậy như giọt nước nhập hải lưu, triệt để biến mất không thấy gì nữa, cũng tìm không được nữa rồi, mà ngay cả tin tức đều nghe không được nửa điểm.

Cho dù có, cũng chỉ là một ít tin đồn thất thiệt, lại để cho người hoài nghi tin tức, đợi Lệ Hàn thực đuổi theo, liền phát hiện hoặc là phốc một cái không, hoặc là, căn bản tin tức tựu là giả dối.

Lệ Hàn trong lòng tiêu Sở, đủ bước càng nhanh.

Ngắn ngủn hơn tháng thời gian, hắn một người hai chân, vậy mà vượt qua non nửa cái Thần Châu Đông Nam, sư phó không có tìm cách nhìn, rồi lại đã nghe được mấy cái đối với tu đạo giới bất lợi tin tức.

Ngay tại Lệ Hàn tại Luân Âm Hải Các bế quan cái này mấy tháng thời gian, tu đạo giới ở bên trong, lại có mấy đại tà ma thế lực, nhanh chóng quật khởi.

Đông Nam chi địa, là tự nhiên xưng ‘Cực ác tà giáo’ người, giết người phóng hỏa, đánh cướp tài bảo, vô khổng bất nhập (*chỗ nào cũng nhúng tay vào).

Giáo chủ 'Cực ác đầu đà " nghe nói là một nhiều năm lão ma, tu vi có đẳng cấp cao nửa bước Pháp Đan cảnh giới, nhiều năm qua một mực giảm âm thanh biệt tích, không biết tung tích, nhưng gần đây chẳng biết tại sao, lại lại lần nữa xuất thế.

Hơn nữa xuất thế về sau, còn kéo cái này cái gì 'Cực ác tà giáo " dưới trướng rất là tụ tập một nhóm lớn cao thủ, là tối trọng yếu nhất có cái gì hoàng lam nhị sứ, trời đánh mười hai đao, ngắn hạn ở trong, người không ai có thể chế.

Mà kế 'Cực ác tà giáo' về sau, không bao lâu, tây bắc chi địa, cũng quật khởi một tổ chức thần bí, tên là 'Xích đao cửa " trong môn đệ tử đều tinh tu đao pháp, dùng một ngụm xích huyết trường đao làm vũ khí khí, giết không người nào tính toán.

Môn chủ 'Xích Đao lão người " bàn tay một ngụm hóa âm huyết đao, tự ý hóa người tinh huyết, cùng hắn đối chiến người, thường thường chết không toàn thây, một thân tinh huyết cốt nhục đều bị hóa đi, chỉ còn lại một trương tàn da, lại để cho đầu người da run lên.

'Xích Đao lão người' tọa hạ, có bốn gã đồng tử, tuổi tác không lớn, lại đều có kinh người tu vi, chung số 'Huyết đao đồng tử " sở hành chi địa, tây bắc một vực, cũng thần hồn nát thần tính, máu chảy phiêu lỗ.

Nhưng mà, đây bất quá là vừa mới bắt đầu...

Sau đó, Tây Nam chi địa, có ‘Huyết lâu đài “’ Diêm La sơn trang ‘hai đại tà giáo quật khởi, Đông Bắc chi địa, có hai cái tổ chức thần bí,’ Bạch Vũ thánh tung” ‘Thiêu đốt hoa tường vi’ đột nhiên xuất thế, đều giống như một đêm toát ra...

Tây Nam, Đông Bắc hai đại địa vực, gần như ba phần mười thổ địa, một đêm rơi vào tay giặc, hơn nữa vẫn còn dùng phi tốc thế hướng ra ngoài khuếch trương.

Tất cả đại Tông Môn ốc còn không mang nổi mình ốc, chú ý được đầu đông không cố được tây đầu.

Hơn nữa bát đại đỉnh cấp Tông Môn ở bên trong, Trường Tiên Tông lại đã phong núi, Phạm Âm Tự lánh đời không xuất ra, tích súc nguyên khí, muốn cùng Thần Ma quốc gia ma tăng địa thánh, áo bào tím địa thiện bọn người lần nữa một trận chiến, Táng Tà núi thực lực đại tổn, tự bảo vệ mình còn có thể, xuất kích khó khăn...

Toàn bộ tu đạo giới, trước mắt là chân chính lâm vào đại loạn chi giống như.

Ngoại trừ Trung Thổ bởi vì là Chân Long vương triều địa bàn, còn tạm Vô Tà ác thế lực xuất hiện, còn lại tứ địa, đều là gió lửa lượt lên, một mảnh khói báo động.

Nhưng mà, cái này cũng bất quá là tạm thời bình tĩnh mà thôi.

Chân Long hoàng triều mục nát thủ cựu, truyền thừa quá lâu.

Chân Long Thánh hoàng tuổi tác dần dần lão, người gần lúc tuổi già, trước mắt bảo thủ, hảo đại hỉ công, nếu không giống như lúc còn trẻ thánh minh không rảnh. Năm gần đây đã làm không ít hoang đường sự tình, chỉ vì sa vào hưởng lạc, ở đâu còn lo lắng thổ địa dân sinh.

Chân Long hoàng triều lực uy hiếp, cũng chỉ là hơi mạnh hơn tứ giác, nhưng cuối cùng, cũng không qua Thịnh Thế tường giấy, đâm một cái tựu phá.

Ngay tại mấy ngày trước khi, Lệ Hàn nghe được một cái nghe rợn cả người tin tức, Trung Thổ nội địa, có một 'Thanh Đế tư " đột nhiên hiện thế, vừa ra tay, tựu tàn phá phụ cận năm cái thôn trang nhỏ, tử vong nhân số dấu vết (tích) gần vạn người, dẫn được thiên hạ xôn xao.

Chân Long hoàng triều giận dữ, phái ra phụ cận đóng quân, giết hướng Thanh Đế tư nơi đóng quân, lôi đình nhai, dục tức thiên hạ chi nộ.

Nhưng mà, mưu sự không bí, tin tức đi tiết, Thanh Đế tư mấy vị cao thủ, suốt đêm sát nhập trong quân doanh, trước phóng độc Yên, đem tám phần quân sĩ khiến cho tay chân vô lực, mặc cho xâm lược, đi thêm tàn sát, ánh đao rơi chỗ, một tên cũng không để lại.

Đêm hôm đó, Chân Long quân doanh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chế tạo nghe rợn cả người ‘Huyết sắc thảm biến’.

Ngoại trừ làm cho hạnh vài tên quân sĩ giả chết đào thoát, còn lại không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ gặp nạn.

Tin tức truyền quay lại Chân Long hoàng triều, Thánh hoàng tức giận, cảm giác diện mục không ánh sáng, chẳng những tiếp tục triệu tập binh mã, triệu tập nhân thủ, lần nữa vây công lôi đình nhai, hơn nữa mặt hướng thiên hạ, ban bố ‘Vạn chữ lệnh giết chết’.

Lệnh giết chết ở bên trong, Chân Long Thánh hoàng liệt kê từng cái Thanh Đế tư thập đại tội ác, hứa là nhân thần cộng phẫn, Thiên Địa không để cho.

Hơn nữa hắn kim khẩu hứa hẹn, một khi có chính đạo cao thủ, có thể tru diệt Thanh Đế tư mấy vị tà ma, bị diệt cái này cắm rễ tại Chân Long hoàng triều tim gan chi địa tà ác tổ chức, lập công chi nhân, đem đạt được Thánh hoàng ban thưởng cách nhìn, cũng được hắn chính miệng xá phong, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, nhưng cho mời cầu, đều bị như nguyện.

Tin tức này truyền ra, tự nhiên thiên hạ chấn động, không biết bao nhiêu là thành danh, hoặc là lợi tu đạo giới cao thủ, giết hướng lôi đình nhai, muốn tiêu diệt Thanh Đế tư, đoạt được này Nghịch Thiên đại công.

Nhưng mà, Thanh Đế tư chỗ lôi đình nhai, chiều cao vạn trượng, binh mã không thông, vây khốn người, ngược lại bị hắn xuất quỷ nhập thần tập kích, khiến cho chết tổn thương thảm trọng, không thể không tránh lui ba mươi dặm bên ngoài.

truy cập
http://truyencuatui.net/ để ❊đọc truyện Mà những cái kia chạy tới chỗ đó cao thủ, mặc dù có thượng nhai chi năng, nhưng lại bởi vì lẫn nhau tham công huân, tất cả không đoàn kết, không một bất bại hạ trận đến, thậm chí tại chỗ chết.

Những... Này vẫn lạc tại lôi đình nhai phía trên người, trong đó thậm chí có hai vị bởi vì muốn đạt được Thánh hoàng sắc phong, tiến vào hoàng triều ánh mắt tiểu thế gia gia chủ, hai vị này gia chủ, từng đều có được sơ giai, thậm chí trung giai nửa bước Pháp Đan chiến lực.

Nhưng là kết quả cũng giống như vậy, không hề kiến thụ, vẫn mệnh tại lôi đình nhai.

Kể từ đó, Thanh Đế tư tự nhiên thanh danh đại chấn, trước mắt mới chỉ, còn không người có thể nại hắn gì.

Thánh hoàng lệnh giết chết một lần so một lần phong phú, chạy tới lôi đình nhai cao thủ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nối liền không dứt, lại đều như sóng đánh đá ngầm san hô đầu, bọt nước tứ tán, đá ngầm san hô đầu lại không chút sứt mẻ, ngược lại thanh danh càng tăng lên.

Thiên Địa đem biến, mưa gió dần dần thịnh, tà ma đều ra.

Dù cho dân gian, một ít sơn tặc đạo phỉ, gặp hoàng triều vô lực, cũng vì vậy mà đại thịnh, hủy thôn diệt thi đấu, các cứ đỉnh núi.

Lệ Hàn cái này cùng nhau đi tới, cũng nhìn thấy vài chỗ bị hủy diệt sơn thôn, vứt bỏ tại đầu thôn thi thể, tử trạng thê thảm, không thể danh trạng, lại để cho hắn cũng không khỏi hai mắt dần dần xích.

.

.

.

Bình chọn 9->10 dùm mình nhé... Cám ơn các bạn đã ủng hộ!!!

.

.

.
Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cám ơn.

Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ