doc truyen vo tan kiem trang vtkt truyen chu ebook prc download full

Vô Tận Kiếm Trang
Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

Tác giả: Y Quan Thắng Tuyết Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 1205 Chương 92683 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một tên Huyền Khí đệ tử ở trong gia tộc địa vị không cao, ngẫu nhiên ở trong quán hàng rong đạt được một khối kỳ dị ngọc thạch, bên trong cất giấu phương pháp tu luyện một môn tuyệt thế kiếm trận thượng cổ kiếm tu truyền xuống tới!

Băng Hỏa Lưỡng Nghi Kiếm Trận, Tam Điệp Cầm Âm Kiếm Trận, Tứ Hợp Bát Cấp Kiếm Trận, Lục Mạch Ngũ Hành Kiếm Trận, Thất Tinh Bát Quái Kiếm Trận, Cửu Thiên Lôi Hỏa Kiếm Trận, Thập Phương Vô Cực Kiếm Trận, Chu Thiên Na Di Kiếm Trận, Tử Vụ Hư Di Kiếm Trận, Đạo Tâm Chủng Ma Kiếm Trận, Vạn Kiếm Quy Tông Kiếm Trận......

Thiên hạ dưới đất, chỉ ta kiếm trận!

Kẻ cùng ta đối nghịch, tất cả vạn kiếm oanh sát!

Chương 1: Hàn Quang Kỳ Thiết Chương 2: Bí mật của Diệp Bạch Chương 3: Luyện Võ Các Chương 4: Huyền Khí bát tầng Chương 5: Vào núi Chương 6: Xương cánh Xích Hỏa Điểu Chương 7: Mời đi cùng Chương 8: Hồng Phong Thú Chương 9: Sư Thứu Lĩnh Chương 10: Thanh Hoàn Xà Chương 11: Vô Danh bụi cốc Chương 12: Hồi Huyền Đan Chương 13: Thiên niên hỏa thảo Chương 14: Lưỡng thú tương đấu* Chương 15: Tử Giác Cự Mãng vs Phi Thiên Tuyết Thứu Chương 16: Phân liệt Chương 17: Mãng xà nội đan Chương 18: Rời đi Chương 19: Ngộ sấm Thú Nguyệt hồ* Chương 20: Gặp nạn Chương 21: Ánh mắt dị biến Chương 22: Thiên tác đại trận, vạn kiếm vi binh* Chương 23: Thiên Kiếm lão nhân Chương 24: Ý chí lực nhất cấp Chương 25: Hỏa quật Chương 26: Vọng Khí, Giám Vật nhị quyết Chương 27: Ngũ Đế Vân Khí Kiếm Chương 28: Bách xích hàn động* Chương 29: Hồi tông Chương 30: Huyền Vũ các mở (thượng) Chương 31: Huyền Vũ Các mở (trung) Chương 32: Huyền Vũ các mở (hạ) Chương 33: Lựa chọn công pháp (Thượng) Chương 34: Lựa chọn công pháp (trung) Chương 35: Lựa chọn công pháp (hạ) Chương 36: Trung cấp Huyền quyết (thượng) Chương 37: Trung cấp Huyền quyết (trung) Chương 38: Trung cấp Huyền quyết (hạ) Chương 39: Thân pháp Huyền kỹ (thượng) Chương 40: Thân pháp Huyền kỹ (trung) Chương 41: Thân pháp Huyễn kĩ (Hạ) Chương 42: Tu luyện trong mộc ốc* Chương 43: Sơ luyện Kiếm bộ Chương 44: Nhất kiếm nhất cảnh, thân pháp đại thành Chương 45: Gia tộc thí luyện (Thượng) Chương 46: Gia tộc thí luyện (Trung) Chương 47: Gia tộc thí luyện (Hạ) Chương 48: Tàn khốc giết chóc (Thượng) Chương 49: Tàn khốc giết chóc (Trung) Chương 50: Tàn khốc giết chóc (Hạ)