doc truyen vo tan dai hau cung dong phuong tam my ki vtdhc truyen chu ebook prc download full

Vô Tận Đại Hậu Cung
Vô Tận Đại Hậu Cung
Đồng Nhân Nguồn: http://truyencv.com/ Thêm Chương

Vô Tận Đại Hậu Cung

Tác giả: Huyenanh Thể loại: Đồng Nhân Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 204 Chương 76516 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

"Đông Phương Tầm Mỹ Kí"

“Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thế gian ko người như ta

Tọa ủng mỹ nhân thỏa nguyện tiêu dao chốn bụi trần“

Đường Miên Phong cảm thán sau bao năm tiêu dao suốt 3000 đại thiên thế giới.

Map 1: Đấu La 1

Danh xưng cấp bậc trong hồn sư: Hồn sĩ (1->10) , Hồn sư(11->19), Đại hồn sư(20->29) , Hồn tôn(30->39), Hồn tông(40->49), Hồn vương(50->59), Hồn đế(60->69), Hồn thánh(70->79), Hồn Đấu La(80->89) và Phong hào đấu la(90->99)

Hồn hoàn: Mười năm -> Trăm năm -> Ngàn năm -> Vạn năm -> Mười vạn năm -> Trăm vạn năm.

Map 2: Đấu La 2

Map 3: Đấu Phá

..........

Chương 1: Xuất kỳ bất ý Chương 2: Tân thủ đại lễ bao Chương 3: Sơ đến đấu la đại lục Chương 4: Sơ đến đấu la Chương 5: Vũ hồn giác tỉnh Chương 6: Phế vũ hồn – Tiên Thiên mãn hồn lực (1) Chương 7: Phế vũ hồn – Tiên Thiên Mãn Hồn lực (2) Chương 8: Phượng minh kinh tứ tọa – Siêu việt tiên thiên mãn hồn lực Chương 9: Song sinh vũ hồn Chương 10: Vũ Hồn thứ hai – Cùng Kỳ Ma Thú Chương 11: Mới đến Nặc Đinh học viện Chương 12: Lần đầu gặp tiểu Vũ Chương 13: Phòng ăn phong ba (1) Chương 14: Phòng ăn phong ba (2) Chương 15: Bái sư Ngọc Tiểu Cương Chương 16: Lần đầu cùng Tiểu Vũ tiếp xúc thân mật Chương 17: Tâm ma Chương 18: Trả thù đến Chương 19: Trở về Chương 20: Năm năm Chương 21: Gia nhập Sử Lai Khắc Chương 22: Bất Động Minh Vương – Triệu Vô Cực (1) Chương 23: Bất Động Minh Vương – Triệu Vô Cực (2) Chương 24: Chiến Bất Động Minh Vương (1) Chương 25: Chiến Bất Động Minh Vương (2) Chương 26: Miên Phong bạo tẩu Chương 27: Long Phượng Thiên Nộ oai Chương 28: Cùng Chu Trúc Thanh đồng cư? – Đường Hạo đến Chương 29: Tà Hỏa Phượng Hoàng – Mã Hồng Tuấn (1) Chương 30: Tà Hỏa Phượng Hoàng – Mã Hồng Tuấn (2) Chương 31: Áp chế Mã Hồng Tuấn Chương 32: Nhiệm vụ hoàn thành Chương 33: Nam nhân chi chiến Chương 34: Dung Dung sơ hôn (1) Chương 35: Dung Dung sơ hôn (2) Chương 36: Lần nữa rút thưởng Chương 37: Hương diễm ký túc xá Chương 38: Đại đấu hồn tràng cùng chi nhánh nhiệm vụ (1) Chương 39: Đại đấu hồn tràng cùng chi nhánh nhiệm vụ (2) Chương 40: First Blood – Đường Tam vs Chu Trúc Thanh Chương 41: Trận đấu mở màn (1) Chương 42: Trận đấu mở màn (2) Chương 43: Tinh Đấu Đại Sâm Lâm (1) Chương 44: First Lesson (2) Chương 45: Vũ Hồn Dung Hợp cùng Đột Phá Chương 46: Gặp lại Esdeath Chương 47: Lại xảy ra chuyện Chương 48: Chúng ta là Sử Lai Khắc học viện Chương 49: Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Chương 50: Mạnh Yên Nhiên và Long Công – Xà Bà