doc truyen truyen chu ebook prc download full

Võ Ngựa Trời Nam

Đang cập nhật Convert 2 Chương 1377 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Sau một nghìn năm kháng chiến trống quân xâm lăng, Đại Việt đã dành lại được độc lập. quốc gia mới lập, biên cương gặp cườnh địch quấy phá, phương bắc Đại Hán lăm le sâm lược, biến người Đại Việt trở lại nơi tăm tối. Những người dân Việt sẽ phải làm sao? Đầu hàng hay đứng lên phản khảng.

Một thiếu niên đời sau với võ hỗn chiến đường phố tổng hợp của mình đã từng làm mưa, làm gió giới xã hội đen từ bắc xuống nam không hiểu vì sao lại xuyên việt vào cái thế giới này, một thế giới giống lịch sử Đại Việt mà lại hoàn toàn xa lạ, liệu cậu sẽ làm gì tại nơi đất khách quê người này?

5 chương truyện mới nhất