doc truyen vo luong chan tien vlct truyen chu ebook prc download full

Vô Lượng Chân Tiên
Vô Lượng Chân Tiên
Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Vô Lượng Chân Tiên

Tác giả: EK Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 980 Chương 81246 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Phàm nhân tu tiên, tiên nhân tu đạo, Đạo tổ tu chân.

Thiếu niên La Chân, trời sinh tuyệt mạch, lấy đại nghị lực đánh vỡ cực hạn thân thể, kết thành đạo thai, bước vào tiên đồ, thăm dò vĩnh sinh bí mật...

Có câu là: Tiên nếu có thể chết đều là giả, vĩnh hằng vô lượng phương Chân Tiên.

Sau khi hoàn thành Kiếm Nghịch Thương Khung tác giả đã viết truyện này.

Chương 1: Bình Dương La gia Chương 2: Sấm sét giữa trời quang Chương 3: Cực hạn rèn luyện Chương 4: Một giấc ngủ chín tháng Chương 5: Tân yêu nghiệt Chương 6: Đột phá cực hạn Chương 7: Triệt để hết hy vọng Chương 8: Đối chiến La Phi Chương 9: Cơn giận của La Ninh Chương 10: Thương Mãng Sơn Mạch Chương 11: Dược Hoàng Tiên Đỉnh Chương 12: Con đường trở nên mạnh mẽ Chương 13: Luyện Chế Linh Đan Chương 14: Lực lượng bạo trướng Chương 15: Quá yếu! Chương 16: La Chân bạo lực Chương 17: 6 cây Linh Dược Chương 18: Anh hùng khí đoản Chương 19: La Chân về nhà Chương 20: Tỷ thí bắt đầu Chương 21: Thời gian là thuốc thử vàng đá Chương 22: Đánh xáp lá cà Chương 23: Vòng cuối cùng Chương 24: Đạt được đệ nhất Chương 25: Ai dám sửa đổi Chương 26: Phụ thân La Ninh Chương 27: Cấp bậc tiên nhân Chương 28: La gia vs Vệ gia Chương 29: Đánh bạo Vệ Cẩu Chương 30: Lực phá 50 ngàn cân Chương 31: Ta tất thành Tiên Chương 32: Ngàn năm linh dược Chương 33: Đối chiến thiên bộ Chương 34: Cùng ngươi chiến một trận Chương 35: Lực phá 80 ngàn cân Chương 36: Chủ động mời anh Chương 37: Tiệc mừng thọ của huyện lệnh Chương 38: Hậu bối người số một Chương 39: Ba chiêu bại Tô Tuấn Chương 40: Thiếu niên thiên tài Chương 41: Đối chiến Ninh Thiên Kỳ Chương 42: Bí thuật Nhiên Huyết Công Chương 43: Đạt được thủ khôi Chương 44: Đạt được khen thưởng Chương 45: Niệm Lực sư Chương 46: Bùng lên sức mạnh Chương 47: Thanh Sơn thạch trường Chương 48: Vậy thì đánh đi! Chương 49: Tu sĩ đại chiến Chương 50: Hổ vào bầy dê