truyen vo lam phong than bang vlptb ebook prc download full

Võ Lâm Phong Thần Bảng

Hoàn thành 79 Chương 1589 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Sa Mạc Tranh Hùng Chương 2: Độc Môn Của Lạc Hồn Cốc Chương 3: Sinh Nhật Thành Tử Nhật Chương 4: Cái Hận Biệt Ly Chương 5: Máu Chan Lệ Thảm Chương 6: Nghi Vấn Trùng Trùng Chương 7: Nghiệm Trước, Suy Sau Chương 8: Điểm Cố Cầu Sương Chương 9: Thế Sự Như Phù Vân Chương 10: Một Sự Hiểu Lầm Chương 11: Cái Duyên Kỳ Ngộ Chương 12: Gió Sớm Mây Chiều Chương 13: Đêm Dài Lắm Mộng Chương 14: Rượu Vui Kiếm Hận Chương 15: Mở Một Gút Dây Chương 16: Vạn Lý Trường Chinh Chương 17: Đốt Đàn Nướng Hạt Chương 18: Đường Lên Kiếm Các Chương 19: Vào Sâu Mờ Mịt Chương 20: Mường Tượng Giấc Mơ Chương 21: Đường Vào Ảo Tưởng Chương 22: Quần Tiên Đại Hội Chương 23: Hạt Ảnh Kiếm Quang Chương 24: Ba Thước Gương Hùng Chương 25: Đường Về Cõi Mộng Chương 26: Lối Vào Cõi Mộng Chương 27: Hai Mươi Năm Sau Chương 28: Cao Núi Thâm Tình Chương 29: Cầm Bằng Cơn Mộng Chương 30: Nhát Kiếm Kinh Hồn Chương 31: Đường Gươm Vô Địch Chương 32: Khiếp Quỷ Kinh Thần Chương 33: Cái Khổ Sanh Ly Chương 34: Tình Là Dây Oan Chương 35: Nguyên Nhân Tội Lỗi Chương 36: Kiếm Quang Cầm Điệu Chương 37: Tình Yêu Và Luân Lý Chương 38: Vân Tiêu Nguyệt Xuất Chương 39: Cốt Nhục Khó Thân Chương 40: Những Nỗi Bất Bình Chương 41: Cái Phút Trùng Phùng Chương 42: Trò Đời Tuyệt Xảo Chương 43: Trong Thiên Xà Cốc Chương 44: Rắn, Người Hay Thần? Chương 45: Tình Chàng Ý Thiếp Chương 46: Hiệp Tình Chính Nghĩa Chương 47: Biến Chuyển Vô Lường Chương 48: Thù Trong Huyết Nhục Chương 49: An Bày Diệu Kế Chương 50: Một Lần Chuyển Hướng