doc truyen vo lai kim tien ii vlkti truyen chu ebook prc download full

Vô Lại Kim Tiên II

Hoàn thành 80 Chương 36892 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Vô Lại Kim Tiên II của tác giả Lương Trạm trên trang đọc truyện online.Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi nơi....

Chương 1: Vô danh Chương 2: Gặp lại tiểu Thanh. Chương 3: Tiện nghi đồ đệ. Chương 4: Thải y Nghê Thường. Chương 5: Cực Lạc tiên phủ. Chương 6: Linh Thứu lão yêu. Chương 7: Trọng bàng tạc trận. Chương 8: Đại la kim đan. Chương 9: Xúc phạm thiên điều. Chương 10: Dao Trì công chủ. Chương 11: Sắc đảm bao thiên. Chương 12: Thiên binh hạ giới. Chương 13: Nguyên Dương lão đạo. Chương 14: Tiêu diệt Thúy Hà. Chương 15: Tiên thân hậu thế. Chương 16: Thâu đào sự kiện. Chương 17: Yêu ma quỷ quái. Chương 18: Vân du tứ hải. Chương 19: Tôn đạo ức phật. Chương 20: Quan âm bồ tát. Chương 21: Miệng lưỡi bén nhọn. Chương 22: Âm dương cân bằng. Chương 23: Dê thế tội. Chương 24: Nhị Lang Chân Quân . Chương 25: Hồng Mông cực lạc . Chương 26: Thanh Hà tiên tử. Chương 27: Tam bích tỉ muội. Chương 28: Tề Thiên Đại Thánh. Chương 29: Một nhà đoàn viên. Chương 30: Lâm Phong bao che khuyết điểm. Chương 31: Hiểu biết nhân quả Chương 32: Côn Luân lục tiên. Chương 33: Thân ngoại hóa thân Chương 34: Đến đại Côn Luân. Chương 35: Trảm thảo trừ căn. Chương 36: Vu tổ Tần Xuyên. Chương 37: Phá xác trọng tu Chương 38: Huyết Hồn Thất Phiên Chương 39: Như Lai kim phù. Chương 40: Đông Thổ hoà thượng Chương 41: Nói phải củ cải cũng nghe. Chương 42: Đại đạo thì vô tranh. Chương 43: Ngũ hành yên la. Chương 44: Như ý kim kiếm. Chương 45: Hỗn Độn Sát Trận. Chương 46: Ly Sơn lão mẫu Chương 47: Đại thánh bái sư Chương 48: Hóa thân thiện – ác. Chương 49: Náo loạn thiên cung. Chương 50: Thái Ất kim tiên.