settingsshare

VÕ HIỆP PHONG LƯU CHI VÔ ĐỊCH VƯƠNG TOẠ Chương 1

Chương 1 :
Quyển 1 : Xạ Điêu Anh Hùng Truyện
Chương 1 :
Tính danh : Vương Thư
Tuổi đời : ???
Thân phận hiện tại : ???
Thế giới hiện tại : Xạ Điêu Anh Hùng Truyện
Trải qua thế giới : ???

Thiên phú : ???
Thiên tài (học một biết mười )
Thông tuệ (gặp được thì không quên )

Thuộc tính :
Cơ bản thuộc tính :
lực lượng : 100
nhanh nhẹn : 100
trí lực : 100
năng lượng : 0
tinh thần : 100

Thân thể thuộc tính :
Thần kinh phản ứng : 100
Tinh thần lực : 100
Tế bào hoạt tính : 100
Sức miễn dịch : 100
Thân thể kháng tính : 100

Cảnh giới : ???


Đẳng cấp : 0 (0/1000)
Kinh nghiệm hiện tại : 0
Kinh nghiệm dự trữ : 0

Công pháp :
[Vô Danh ]

Thần thông : ???

Kỹ năng : ???

Trang bị : ???

Vũ khí : ???

Sủng vật : ???

Toạ Kỵ : ???

Trận doanh : ???

Danh vọng thế giới : 0
Danh vọng thế giới hiện tại : 0
Danh vọng giang hồ : 0

Đại Tống quốc , Dương Gia thôn , Dương Nhạc (Vương Thư ) sinh ra .
Thời gian 20 năm , tại Ngưu Gia thôn , Dương Thiết Tâm kết hôn cùng Bao Tích Nhược và Quách Khiếu Thiên cùng Lý Bình kết hôn .

Đăng bởi: Khanh Huynh
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ