doc truyen vo han vinh sinh luc vhvsl truyen chu ebook prc download full

Vô Hạn Vĩnh Sinh Lục
Vô Hạn Vĩnh Sinh Lục

Vô Hạn Vĩnh Sinh Lục

Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương Thể loại: Huyền Huyễn, Vô Hạn Lưu Nguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 613 Chương 162146 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vượt ngang vạn giới, chinh chiến Chư Thiên. Vạn thế trường thanh, vĩnh thế trường tồn.

Chương 1: Vĩnh Sinh Phương Hàn Chương 2: Cướp đường thoát đi Chương 3: Tiếu Ngạo Giang Hồ Chương 4: Ba năm Chương 5: Đông Phương Bạch Chương 6: Bái sư Đông Phương Bạch Chương 7: 10 năm Chương 8: Hoàng Tuyền Đan Chương 9: Càn Khôn Đại Na Di Chương 10: Nhậm Ngã Hành Chương 11: Phá Khí Thức Chương 12: Nhậm Ngã Hành chết Chương 13: Nhậm Doanh Doanh Chương 14: Thành Lạc Dương Chương 15: Thái Cực Quyền Kinh Chương 16: Phái Hoa Sơn Chương 17: Biểu tỷ Ninh Trung Tắc Chương 18: Phong Thanh Dương hiện thân Chương 19: Hôn ước Chương 20: Tử Hà Thần Công Chương 21: Nhỏ yếu chính là tội Chương 22: Thụ kiếm Chương 23: Hôn sự Chương 24: Gặp Đông Phương Bất Bại Chương 25: Quỳ Hoa Bảo Điển thiếu hụt Chương 26: Năm năm Chương 27: Phúc Châu thành Chương 28: Táng Hoa Kiếm Pháp Chương 29: Tu luyện Tử Hà Chương 30: Đế Vương tử khí Chương 31: Tử Vi huyệt khiếu Chương 32: Nội dung cốt truyện bắt đầu Chương 33: Khúc Dương Chương 34: Hướng Vấn Thiên Chương 35: Giáo chủ Lăng Thiên Chương 36: Táng Hoa kiếm, Sát Nhân kiếm Chương 37: Nhất Kiếm Tây Lai, Vạn Hoa Điêu Linh Chương 38: Thiếu Lâm điên cuồng Chương 39: Kẻ thuận hưng thịnh, nghịch kẻ nghịch vong Chương 40: Long Tượng Công Chương 41: Hoàng Tuyền đế quốc Chương 42: Phá toái hư không Chương 43: Cổ Mộ nhất mạch Chương 44: Dương Băng Chương 45: Ngọc Nữ Tâm Kinh Chương 46: Vô danh tâm kinh Chương 47: Báo thù nhất mạch Chương 48: Kim Luân nhất mạch Chương 49: Giao đấu Chương 50: Đồng tu, trách nhiệm