doc truyen vo han long than vhlt truyen chu ebook prc download full

Vô Hạn Long Thần
Vô Hạn Long Thần
Khoa Ảo Nguồn: http://tangthuvien.vn Thêm Chương

Vô Hạn Long Thần

Thể loại: Khoa Ảo Nguồn: http://tangthuvien.vn

Ngưng Convert 518 Chương 125515 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Người yếu hướng cường giả lớn lên, ba xà hướng thần long tiến hóa!

Quân lâm thế giới, duy ta vi tôn!

Hỏa ảnh, Tử thần, Fairytail, Hải tặc, Attack On Titan đủ cả! Chưa kiểm duyệt!

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Bỏ mình Chương 2: Long Thần không gian Chương 3: Hóa xà Chương 4: Phát hiện Chương 5: Liệp sát Nhân ngư Chương 6: Thức tỉnh Năng lực Chương 7: Huyết thực Chương 8: Lột da Chương 9: Bỉ Kỳ Bảo Chương 10: Long Thần ban ân Chương 11: Cuộc săn bắt đầu Chương 12: Thực nhân ma phong ba Chương 13 Chương 14: Đối thủ Chương 15: Alaxka trùng Chương 16: Súc tiểu thân thể Chương 17: Kế hoạch Chương 18: Đi trước Giải bảo vương Chương 19: Cường đại Giải Hoàng Bảo Chương 20: Sắp rời đi Chương 21: Cuối cùng điên cuồng Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 1: Tân thế giới Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 2: Khống hỏa Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 3: Thuần thục Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 4: Bạch Tố Tố Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 5: Mời Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 6: Liên thủ Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 7: Luyện đan Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 8: Đập chết Hạt Tử Tinh Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 9: Phàm Hỏa Cảnh Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 10: Vô Tình Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 11: Bi phẫn huynh đệ Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 12: Chiến đấu Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 13: Trấn áp Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 14: Thanh Thanh Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 15: Lần nữa bị bắt Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 16: Bụng bự có thể chứa Quyển 2: Thần kỳ hồ lô - Chương 17: Tiến hóa-Rời đi Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 1: Trở thành trẻ nít Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 2: Xuất thế Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 3: Thân bất tử Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 4: Tỷ đệ Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 5: Săn đuổi Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 6: 3 năm sau Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 7: Cải biến Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 8: Năm 845 Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 9: Mikasa Ackerman Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 010: Tranh Chấp Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 011: Rác Rưởi Quyển 3: Người Khổng Lồ - Chương 012: Báo Thù