settingsshare

VÔ HẠN CHI PHỐI HỢP DIỄN THĂNG CẤP 1 Chương 1

Chương 1 :

Tính danh : Tô Dịch
Tuổi : 16
Thận phận : Dương Khang (Hoàn Nhan Khang )
Thế giới thí luyện : Anh Hùng Xạ Điêu Truyện
Thiên phú :
Bổn Nguyên Chi Nhãn (xem xét , giám định ... )
Bất Diệt Bất Tử Chi Thể (thể chất )
Gặp Cường Vi Cường Chi Thể (thể chất )
Công pháp :
Bổn Nguyên Quyết (thiên phú )
Toàn Chân Tâm Pháp (lv1 , nội công tâm pháp )
Kỹ năng :
Toàn Chân Kiếm Pháp lv1
Toàn Chân Quyền Pháp lv1
Thần thông :
giám định thuật (lv 1 , giám định vật phẩm , 100% giám định phạm vi dưới Tiên Khí , 1% giám định trên Thần Khí )
thu hoạch thuật (lv 1 , thu hoạch vật phẩm , bị động , 100 % có một hay nhiều vật phẩm được thu hoạch )
chế tạo thuật (lv 1 , chế tạo đồ vật , phẩm chất phàm khí , bảo khí , linh khí , pháp khí , theo tỉ lệ thành công 100% , 80% , 50 % , 20% .)
Công lực : 10 năm
Cảnh giới : Hậu Thiên nhất trọng thiên (tam lưu )
thuộc tính :
nội lực : 10
lực lượng : 10
nhanh nhẹn : 10
tinh thần : 10
trí lực : 10
vật công : 10 (vật lý công kích )
vật phòng : 10 (vật lý phòng ngự )
ma công : 0 (ma pháp công kích )
ma phòng : 0 (ma pháp phòng ngự )
Tất sát tỉ lệ : 1 / 10000000(một phần mười triệu )
Đẳng cấp 0 (0/1000) (phong ấn )
Kinh nghiệm dự trữ : 0
Di động : 10
Né tránh : 10 %
số mệnh : 0
Số mệnh cướp đoạt thế giới hiện tại : 20 %
Nhiệm vụ : Không
Sủng vật : Không
Vật phẩm : Không
Trang bị : Không

Đăng bởi: Khanh Huynh
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ