truyen vo diem xinh dep vdxd ebook prc download full

Vô Diệm Xinh Đẹp

Hoàn thành 230 Chương 1403 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trở thành tiểu thiếp Chương 2: Vào ở Tây viện Chương 3: Khuôn mặt Chương 4: Đói bụng rồi Chương 5: Thiếu niên và lão nhân Chương 6: Biết chữ Chương 7: Luyện công Chương 8: Nhược nhi Chương 9: Ở chung Chương 10: Lời hứa của Nhược nhi Chương 11: Bị bắt. Chương 12: Gặp lại Ngũ công tử Chương 13: Ngũ công tử khen thưởng Chương 14: Khuôn mặt cải thiện. Chương 15: Phó thác của Phù lão Chương 16: Cất nhà trên núi Chương 17: Ứng đối nguy cơ. Chương 18: Đánh bạo thỉnh cầu Chương 19: Ở cùng Nhược nhi Chương 20: Tuyết Xu Chương 21: Lấy lòng người! Chương 22: Sau khi được tặng Chương 23: Phiền toái tới rồi Chương 24: Tôn Nhạc ứng đối Chương 25: Ngũ công tử có lời mời. Chương 26: Vấn đề nan giải Chương 27: Biện pháp. Chương 28: Chiêu thứ hai của Thất cơ Chương 29: Chiêu thứ ba! Chương 30: Hồi báo Chương 31: Rất xấu cho nên rất thông minh. Chương 32: Kiếm ăn Chương 33: Bẫy thú. Chương 34: Được phép có tên họ rồi! Chương 35: Bất đồng rồi Chương 36: Thư phòng Chương 37: Khách của Ngũ công tử Chương 38: Phát biểu Chương 39: Chợ Chương 40: Cảm giác hạnh phúc. Chương 41: Biến hóa Chương 42: Ứng đối tại thư phòng Chương 43: Thập Cửu cơ. Chương 44: Yêu cầu của Thập Cửu cơ Chương 45: Uy hiếp Chương 46: Phải đi xa nhà Chương 47: Hội nghị năm nước Chương 48: Nguyên nhân gây xấu xí Chương 49: Tranh giành vị trí thừa kế Cơ thị. Chương 50: Chú ý