doc truyen vo dich y than vdyt truyen chu ebook prc download full

Vô Địch Y Thần
Vô Địch Y Thần
Đô Thị Nguồn: http://truyencv.com/ Thêm Chương

Vô Địch Y Thần

Tác giả: Tiểu Yêu Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 776 Chương 81570 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hắn là tao nhã đồ cổ chuyên gia, đổ thạch, thưởng họa. (đánh cược thạch, thưởng thức tranh), tài phú cất trữ bằng cả quốc gia.

Hắn là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Môn cao thủ, có thể đoạn phong thuỷ, dễ dàng xem xét Cát-Hung(hên-xui), lại để cho Phật-Đạo hai giáo cùng tôn vinh.

Hắn càng là Y Đạo Thánh Thủ, Trinh Sát Chi Vương, đầu tư kỳ tài!

Hắn chính là Trương Quân, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được Phật Đà Nhãn Châu Xá Lợi, từ nay về sau khắp nơi nhìn thấy thế giới giữa mỹ nhân, ngạo thị thiên hạ!

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Kỳ dị thạch châu Chương 2: Tao ngộ hoa hậu giảng đường Chương 3: Thấu thị dị năng Chương 4: Câu lạc bộ Chương 5: Chức nghiệp cấp kỹ thuật dẫn bóng Chương 6: Món tiền đầu tiên Chương 7: Đổ thạch lễ Chương 8: Đánh cuộc Chương 9: Năm đó hoa khôi lớp Chương 10: Băng Chủng Đế Vương Lục Chương 11: Violet [Tử La Lan] Chương 12: Nguy hiểm tới gần Chương 13: Cùng mỹ nữ chung vốn Chương 14: Khí công đại sư? Chương 15: Lộ ra cơ mật Chương 16: Gặp được thần y Chương 17: Gặp nạn Chương 18: Trương Ngũ Chương 19: Lần thứ hai kiếm kim Chương 20: Tụ hội Chương 21: Hoa Bố Y Chương 22: Thần Nông Môn Chương 23: Vạn gia sinh Phật Chương 24: Nhạc Nhạc Chương 25: Một quyền phá ma Chương 26: Tôn đại sư Chương 27: Diệu thủ hồi xuân Chương 28: Hỗn Nguyên cái cọc Chương 29: Sư phụ ra tay Chương 30: Nội thị Chương 31: Đuổi giết Chương 32: Quách lan Chương 33: Đào bảo Chương 34: Hai trăm khối Tuyên Đức Lô Chương 35: Gặp quỷ rồi? Chương 36: Cậu cùng mợ Chương 37: Không ai mãi mãi hèn Chương 38: Đông lăng y Vương Chương 39: Trừ tà Chương 40: Người một nhà Chương 41: Cho ngươi hai năm thời gian truy ta Chương 42: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Chương 43: Ngô Ba Chương 44: Hoa Bố Y trở về Chương 45: Võ lâm cao thủ Chương 46: Xuống núi Chương 47: Trong cơn giận dữ Chương 48: Tra hung Chương 49: Thủ phạm Chương 50: Phùng cục trưởng