doc truyen vo dao tong su vdts truyen chu ebook prc download full

Võ Đạo Tông Sư
Võ Đạo Tông Sư

Võ Đạo Tông Sư

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc Thể loại: Huyền Huyễn, Dị Giới Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 757 Chương 123479 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Huyền huyễn - Dị thế đại lục

Ở trong này, võ đạo không phải truyền thuyết hư vô mờ mịt, mà là truyền thừa thiết thực, sau khi trải qua đối kháng cùng với khoa học kỹ thuật, đã dung nhập xã hội trước mắt, có đủ loại võ đạo thi đấu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị!


Võ Thánh, Vương Giả, Siêu Phẩm, Tông Sư, Kỳ Lân, đây là những danh hiệu để người ngưỡng vọng ở hiện đại võ đạo lĩnh vực, mà trên chúng nó, còn có “Võ Hoàng” chí cao vô thượng.


Sau khi Lâu Thành chiếm được truyền thừa võ đạo đã đoạn tuyệt của một đại lưu phái, hướng về giấc mộng ban sơ, hướng về vinh diệu trong lòng, từng bước một đi tới, trong đô thị vẫn có hào hiệp, đương kim thời đại dựa vào anh hùng!

 

Quyển 1 - Tương lai của ta không phải mộng - Chương 1: Thiếu niên tráng chí bất ngôn sầu Quyển 1 - Tương lai của ta không phải mộng - Chương 2: Vạn sự khởi đầu nan Quyển 1 - Tương lai của ta không phải mộng - Chương 3: Đại trượng phu phải như thế Quyển 1 - Tương lai của ta không phải mộng - Chương 4: Sức người có lúc tận Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 05: Một ý niệm Quyển 1 - Tương lai của ta không phải mộng - Chương 6: Nhìn người thì không thể chỉ xem bề ngoài Quyển 1 - Tương lai của ta không phải mộng - Chương 7: Huấn luyện viên mới Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 8: Võ Đạo khóa Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 9: Lôi bộ tuyệt học Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 10: Mỗi người đều có tiền đồ của mình Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 11: Đương thời ba vị trí đầu Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 12: Cấm đi Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 13: Thời gian này không có cách nào qua Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 14: Chạy cự li dài kiện tướng Lâu Tiểu Thành Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 15: Hắn giống như này Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 16: Quyền cước thuần thục Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 17: Nam nhân không nao núng Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 18: Nghiêm Triết Kha võ đạo mộng tưởng Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 19: “Khiêu chiến” Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 20: Hiệp khách dùng võ phạm cấm Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 21: Khoe khoang cùng chia sẻ Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 22: Lễ Khai Mạc sắp đến Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 23: Chuẩn bị Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 24: Huấn luyện viên, ta muốn tham gia đặc huấn Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 25: Miệng quạ đen Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 26: Rút thăm Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 27: Nguồn kinh tế Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 28: Quang huy con đường Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 29: Bạo Tuyết hai mươi bốn kích Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 30: Trên mặt đất ma sát Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 31: Sáo lộ không đuổi kịp biến hóa Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 32: Thư mời Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 33: Độc tại tha hương là dị khách Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 34: Số 656 Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 35: Thứ bảy lôi đài trận thứ năm Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 36: Từng bước từng bước tích lũy người xem Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 37: Quái lực kinh người Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 38: Tiếng thứ nhất ủng hộ Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 39: Đại Tuyết Băng Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 40: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 41: Không sợ hãi Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 42: Hổ Hình hung mãnh Bạo Tuyết điên cuồng Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 43: Thích hợp hơn từ ngữ Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 44: Cao thủ thần bí Lâu Thành Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 45: Nghỉ có nhiều việc Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 46: Tri kỷ không biết đối phương Chương 47: Võ đài trung ương Chương 48: Tấc vuông tầm đó, mới lộ ra bản sự Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 49: Nhân phẩm quang huy Quyển 1: Tương lai của ta không phải mộng - Chương 50: Người Âu châu cùng người Phi châu khác nhau