doc truyen vo chieu van kiem vcvk truyen chu ebook prc download full

Vô Chiêu Vạn Kiếm

Hoàn thành 26 Chương 1319 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đại biến Tung Sơn Thiếu Lâm phái Chương 2: Minh bạch thân thế - Tín vật Bắc Hải Chương 3: Bắc Hải cung nội tình hỗn loạn Chương 4: Trưởng Lão viện thủ đoạn tương tàn Chương 5: Nguy hiểm trùng trùng Bắc Hải cung Chương 6: Thiên Hồ song tú Chương 7: Giáp Cốt thư những bí ẩn khả nghi Chương 8: Thoát Thiên Hồ vấp mai phục Thánh Ma Chương 9: Miếu trung hưu biến - Hiệp Cái kỳ nhân Chương 10: Ngẫu nhiên hội ngộ Nhị kỳ nhân Chương 11: Thủ đoạn Thánh Ma - Tam Nhật Truy Hồn Chương 12: Sơn môn Võ Đang - Thanh Thành song tuyệt Chương 13: Thảm trạng Thất sát - Du Hồn Lũng Tuyệt Chương 14: Tuy bất đồng đạo vẫn chung đường Chương 15: Mang danh ác đồ - Cố nhân hội ngộ Chương 16: Sau Bắc Hải đến Thất phái - Nguy cơ trùng trùng Chương 17: Quy hồi Bắc Hải - Chạm trán Vô Dung Chương 18: Loan động Bắc Hải - Nhiệt náo Cuồng Sa Chương 19: Thần cơ diệu toán - Trừng trị nội phản Chương 20: Bí kíp Uyên Nguyên - Ngọc Bài cung chủ Chương 21: Đột nhập Thiếu Lâm - Hiện tình Thất phái Chương 22: Mơ hồ thực hư - Tái nhập Thiếu Lâm Chương 23: Đại phá La Hán - Nghị bàn Thiếu Lâm Chương 24: Tiên Thiên bí kíp - Ngọc Bài cung chủ Chương 25: Thu xếp Bắc Hải - Đối đầu Tiên Thiên Chương 26: Minh bạch kẻ thù - Ngọc Bài sát địch