doc truyen vo chieu van kiem vcvk ebook prc download full

Vô Chiêu Vạn Kiếm

Hoàn thành 26 Chương 680 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đại biến Tung Sơn Thiếu Lâm phái Chương 2: Minh bạch thân thế - Tín vật Bắc Hải Chương 3: Bắc Hải cung nội tình hỗn loạn Chương 4: Trưởng Lão viện thủ đoạn tương tàn Chương 5: Nguy hiểm trùng trùng Bắc Hải cung Chương 6: Thiên Hồ song tú Chương 7: Giáp Cốt thư những bí ẩn khả nghi Chương 8: Thoát Thiên Hồ vấp mai phục Thánh Ma Chương 9: Miếu trung hưu biến - Hiệp Cái kỳ nhân Chương 10: Ngẫu nhiên hội ngộ Nhị kỳ nhân Chương 11: Thủ đoạn Thánh Ma - Tam Nhật Truy Hồn Chương 12: Sơn môn Võ Đang - Thanh Thành song tuyệt Chương 13: Thảm trạng Thất sát - Du Hồn Lũng Tuyệt Chương 14: Tuy bất đồng đạo vẫn chung đường Chương 15: Mang danh ác đồ - Cố nhân hội ngộ Chương 16: Sau Bắc Hải đến Thất phái - Nguy cơ trùng trùng Chương 17: Quy hồi Bắc Hải - Chạm trán Vô Dung Chương 18: Loan động Bắc Hải - Nhiệt náo Cuồng Sa Chương 19: Thần cơ diệu toán - Trừng trị nội phản Chương 20: Bí kíp Uyên Nguyên - Ngọc Bài cung chủ Chương 21: Đột nhập Thiếu Lâm - Hiện tình Thất phái Chương 22: Mơ hồ thực hư - Tái nhập Thiếu Lâm Chương 23: Đại phá La Hán - Nghị bàn Thiếu Lâm Chương 24: Tiên Thiên bí kíp - Ngọc Bài cung chủ Chương 25: Thu xếp Bắc Hải - Đối đầu Tiên Thiên Chương 26: Minh bạch kẻ thù - Ngọc Bài sát địch