doc truyen vo anh trich tinh vatt truyen chu ebook prc download full

Vô Ảnh Trích Tinh

Hoàn thành 33 Chương 2133 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Vô ảnh trích tinh của tác giả Liễu Tàn Dương trên website đọc truyện online. Tiểu tử họ La rất tinh ranh quỷ quái đến mức giảo quyệt và mười phần đủ cả mười là khôn trước tuổi.Ai cũng nhận định như thế về La Từ Thông, nhất là những người từng quen biết gã, thậm chí dù chỉ quen biết duy nhất một lần vẫn không thể có nhận định nào khác hơn.

Chương 1: Từ xuất thân nghiệp dĩ đeo đẳng - Bởi trí trá thủ đoạn đối nhau Chương 2: Vì cố nhân mỹ nữ bị lừa - Vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn Chương 3: Lọ Hắc Ngọc mang nhiều bí ẩn - Thần Minh hội có thật hiển linh Chương 4: Đến Giang Nam thực thi sứ mệnh - Tội sát nhân khó thể giãi bày Chương 5: Oan gia ngõ hẹp, gặp cố nhân - Tội chồng thêm tội do nghiệp dĩ Chương 6: Mấy phen thoát thân nhờ thủ đoạn - Vì Phong Lôi đạn lại lâm nguy Chương 7: Bất tài vô khả đối cừu nhân - Vô lực nhược hữu diện lão quái Chương 8: Những quái sự luân phiên tiếp diễn - Dù giảo hoạt vẫn chịu sa cơ Chương 9: Có giảo hoạt mới biết Tây Quái - Hội Thần Minh hành sự lạ kỳ Chương 10: Khu mộ địa: quần long hội tụ - Dưới lăng tẩm: quỷ kế thoát thân Chương 11: Kim phủ những bí ẩn khó ngờ - Giáp Tinh vũ tiễn lại tái xuất Chương 12: Cùng giống nhau chung thuật ẩn thân - Tây Miêu Quái lão bà Bất tử Chương 13: Sau Tây Quái hội ngộ Đông Ma - Những bí ẩn dần dần hé lộ Chương 14: Đông Ma ưu ái trao bí kỹ - Xóa tan nghi ngờ nhận trọng trách Chương 15: Do Bát bảo thảm biến Thanh Thành - Vì ngờ vực lâm họa vong thân Chương 16: Oan gia ngõ hẹp lại chạm trán - Cừu thù - đại địch trở mặt nhau Chương 17: Ngẫu nhiên chạm trán Thần Minh hội - Giảo hoạt có thừa lập thần mưu Chương 18: Thảm biến bất ngờ tại trang viên - Trung tàng bí thất ẩn nguy cơ Chương 19: Huyết Phong độc Thần Minh tuyệt kỹ - Sự thật khó tin thân hóa thù Chương 20: Lai lịch phân minh Giáp Tinh chủ - Tuyệt nhất kỳ hoa phúc lai thân Chương 21: Hội chủ Thần Minh hội Chương 22: Nhờ mưu giảo hoạt cứu bằng hữu - Thân thế minh bạch chỉ ngỡ ngàng Chương 23: Ngỡ sinh ly nào ngờ tử biệt - Đông Tây Nam Bắc tứ trận đồ Chương 24: Mưu giảo hoạt xóa thù cầu thân - Lầm độc thủ Tây Quái vong mạng Chương 25: Độc chưởng Nam Thần hạ Tây Quái - Đối đầu Bắc Quỷ giả Đông Ma Chương 26: Duyên tiền định phu thê giao bái - Mưu giảo hoạt vạch thảo tương lai Chương 27: Biệt điện Quỷ Phủ xuất quỷ nhân - Ở đời chẳng ai học chữ ngờ Chương 28: Ngỡ tử biệt nào ngờ tái ngộ - Non sông thay đổi tánh không thay Chương 29: Đệ nhị Hộ giá nữ chủ nhân - Sự thật phơi bày sinh tử đấu Chương 30: Kim Cương Bất Hoại Thân tuyệt công phu - Lai lịch hé lộ đầy mâu thuẫn Chương 31: Buông dao đồ tể tình mẫu tử - Mưu ma chước thần hội liên minh Chương 32: Điểm Thương phái quần long tụ hội - Trích Tinh Vô Ảnh chợt vang danh Chương 33: Kẻ giảo hoạt vạch mưu giảo quyệt - Chọn vĩnh ly hầu tránh bẽ bàng