doc truyen vinh sinh vs truyen chu ebook prc download full

Vĩnh Sinh

Hoàn thành 1566 Chương 239727 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thân thể, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh là năm cảnh giới. Một sinh linh nhỏ bé, thế nào có thể mở cửa vĩnh sinh?

Trong thiên địa, kết cấu thân thể, thần thông huyền bí, trường sinh tiêu dao, thành tiên hùng mạnh, hy vọng vĩnh sinh.

Vô cùng vô tận các pháp bảo tân kỳ, một thế giới kỳ diệu, tiên đạo môn phái, người, yêu, thần, tiên, ma, vương, hoàng, đế, yêu hận tình cừu chốn nhân gian...

Chương 1: Thân thể thập trọng Chương 2: Nô tài Chương 3: Thần thông Chương 4: Cửu khiếu kim đan Chương 5: Thoát thai hoán cốt Chương 6: Thực lực tăng nhanh Chương 7: Cương nhu Chương 8: Thần lực Chương 9: Vũ Hóa Tiên Môn Chương 10: Tiểu nhân đắc chí Chương 11: Lấy máu tế luyện Chương 12: Hạc tiên tử Chương 13: Âm mưu Chương 14: Ngoại môn đệ tử Chương 15: Nhập môn khảo hạch Chương 16: Ai là thần lực? Chương 17: Lợi ích mà môn phái mang đến Chương 18: Chư thế giới Chương 19: Câu tâm đấu giác Chương 20: Tiên nhân câu sa Chương 21: Báo thù không đợi qua đêm Chương 22: Phi kiếm Chương 23: Ma khí? Chương 24: Nguyên Thần Tinh Thần Thuật Chương 25: Đệ thập Sơn Hà Bảng Chương 26: Hồng Phấn thái tử Chương 27: Thiên, Địa, Nhân tam ma Chương 28: Sinh tử chiến Chương 29: Chỉ mành treo chuông Chương 30: Chém đầu thành công Chương 31: Quá kỳ tài Chương 32: Nhân tâm Chương 33: Thức tỉnh Chương 34: Có người đến Chương 35: Gặp lại Phương Thanh Tuyết Chương 36: Sư tỷ Chương 37: Theo ta tu luyện Chương 38: Thế giới dưới lòng đất Chương 39: Thông linh chi cảnh Chương 40: Yêu thần tế đàn Chương 41: Cơ hội trong hiểm nguy Chương 42: Huyết đan Chương 43: Yêu thần hiển linh Chương 44: Lộ rồi Chương 45: Thất sát kiếm trận Chương 46: Thượng cổ thất độc Chương 47: Ma suất Chương 48: Thuấn sát đại pháp Chương 49: Nội môn đệ tử Chương 50: Thần biến