doc truyen vinh hang quoc do gia vhqd truyen chu ebook prc download full

Vĩnh Hằng Quốc Độ
Vĩnh Hằng Quốc Độ

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Tác giả: Cô Độc Phiêu Lưu Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 1266 Chương 303766 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vĩnh Hằng Quốc Độ - Vĩnh Hằng Quốc Gia.

Thể loại : Pháp Sư, Nhiệt Huyết, Tranh Bá Lưu

Năm 2019 ngày 23 tháng 9 sáng sớm, thiên tai hàng lâm.

Thiên Đạo sinh biến, vạn linh dục niệm chấp niệm tràn ngập thiên địa, Thiên Đạo không thể chịu đựng, ác niệm hoành hành, chúng sinh ý niệm diễn biến ảo tưởng thế giới, ác niệm, thiện niệm, chấp niệm, dục vọng dây dưa không ngớt, Thiên Đạo không thể chịu đựng, đã đến cực hạn, vô cùng thì lại biến, ảo tưởng hàng lâm, vạn giới hòa vào nhau, vạn vật mù sương lại còn tự do.

Đây là kỷ nguyên mới mở ra, là hủy diệt, cũng tân sinh. Kỷ nguyên này gọi là Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên.

Hệ thống tu luyện: Thần Hải cảnh - Mệnh Khiếu cảnh - Mệnh Đồ cảnh - Pháp Tướng cảnh - ........

Thần Hải cảnh bên trong, phân Tụ Khí, Thần Tuyền, Hóa Hải

Chương 1: Nghịch Chuyển Tương Lai Chương 2: Ngự Long Thiên Kinh Chương 3: Tổ Long Chi Khí Chương 4: Tiên Thiên Âm Dương Chương 5: Chuẩn Bị Vật Tư Chương 6: Tận Thế Tai Biến Chương 7: Quái Vật Hàng Lâm Chương 8: Nguyện Lực Châu Chương 9: Vô Tự Thiên Thư Chương 10: Dị Bảo Chương 11: Chém Giết Thanh Lang Chương 12: Âm Binh Mượn Đường Chương 13: Một Bút Hoành Tài Chương 14: Tọa Vong Kinh Chương 15: Hai Cái Dị Bảo Chương 16: Quân Đội Không Còn Hơi Sức Chương 17: Ngày Thứ Nhất Đại Tai Biến Chương 18: Nguyện Lực Châu Thần Dị Chương 19: Huyết Tuyền Chương 20: Ngày Thứ Hai Mặt Trời Biến Mất Chương 21: Tuyết Lớn Chương 22: Ba Tên Dị Năng Giả Chương 23: Âm Dương Hoàn Chương 24: Thành Công Đột Phá Chương 25: Linh Châu Không Gian Chương 26: Ngày Thứ Ba Nguyên Khí Vòng Xoáy Chương 27: Cây Cỏ Dị Biến Chương 28: Màu Xanh Thành Thị Chương 29: Tố Chất Khác Biệt Chương 30: Trùng Mạch Chương 31: Ngày Thứ Tư Hắc Vũ Sao Sa Chương 32: Mưa Sao Sa Chương 33: Hủy Diệt Xung Kích Chương 34: Khế Ước Quyển Trục Chương 35: Thần Hải Cảnh Tầng Thứ Hai Chương 36: Ngày Thứ Năm Chòm Sao Lóng Lánh Chương 37: Đan Điền Chương 38: Huyễn Thần Đồng Chương 39: Ngày Thứ Sáu Vạn Bảo Ngang Trời Chương 40: Một Khối Điền Chương 41: Ngày Thứ Bảy Vạn Giới Dung Hợp Chương 42: Người May Mắn Còn Sống Sót - Thiên Quyến Giả Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 43: Vĩnh Hằng Đại Lục Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 44: Vì Sinh Tồn Mà Chiến Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 45: Lấy Sát Dương Danh Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 46: Việc Đáng Làm Thì Phải Làm Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 47: Xây Thôn Lệnh Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 48: Thôn Huyền Hoàng Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 49: Khí Vận Thiên Trì Quyển 2: Từ Số Không Bắt Đầu - Chương 50: Phong Thần Dực Long