doc truyen vi dien pha hu than vdpht truyen chu ebook prc download full

Vị Diện Phá Hư Thần
Vị Diện Phá Hư Thần

Vị Diện Phá Hư Thần

Tác giả: Tốt Ấn Thể loại: Khoa Ảo Nguồn: tangthuvien.vn

Đang cập nhật Convert 657 Chương 220856 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Võ hiệp, Anime, tiên hiệp, trải qua mỗi cái vị diện.

Lấy phá giới châu làm gốc, lấy đại chấp niệm vì là tông, phá nát vạn giới, thích làm gì thì làm.

5 chương truyện mới nhất