doc truyen vi dien chuyen kiep de vuong lo vdckdvl truyen chu ebook prc download full

Vị Diện Chuyển Kiếp Đế Vương Lộ
Vị Diện Chuyển Kiếp Đế Vương Lộ

Vị Diện Chuyển Kiếp Đế Vương Lộ

Tác giả: Vương Bất Quá Bá Thể loại: Du Hí Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 710 Chương 155953 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bừa bãi vô danh sinh viên đại học Lý Hiên ở chịu khổ đánh đập sau khi, bất ngờ thu được một khoản thần bí hệ thống, có thể tự do xuyên toa ở vô ngần vị diện bên trong, nguyên bản bình thường vận mệnh lặng yên thay đổi.

Tam Quốc, Ỷ Thiên, Thiên Long Bát Bộ , High School Of The Dead, Thần Điêu Hiệp Lữ.

Truyện nói về main đi qua các vị diện để giành tài nguyên, kiếm nhân tài. Theo hướng đánh giặc đấu trí.

Quyển 1: Hỗn Loạn Tam Quốc.

Quyển 2: Ỷ Thiên Cuồng Ca.

Quyển 3: Tam Quốc.

Quyển 4: Thiên Long Bát Bộ.

Quyển 5: Thần Điêu Hiệp Lữ.

Quyển 6: Tam Quốc Phong Vân.

Quyển 7: Đại Đường Song Long.

Quyển 8: One Piece.

Quyển 1: Hỗn Loạn Tam Quốc - Chương 1: Hệ thống gia thân Chương 2: Tam quốc dân binh cấp một Chương 3: Trong thành cũng không an toàn Chương 4: Dân binh thăng cấp con đường Chương 5: Thu tiểu đệ Chương 6: Tế đàn Chương 7: Mạnh mẽ thủ hộ thương binh Chương 8: Tế đàn truyền thừa Chương 9: Vị diện đẳng cấp Chương 10: Trường học đại vị vương Chương 11: Bình thản hằng ngày Chương 12: Xung đột Chương 13: Huy Hoàng hộp đêm Chương 14: Lòng đất sòng bạc Chương 15: Tiền đặt cược Chương 16: Đến từ Tương Giang Chương 17: Lại về hỗn loạn tam quốc Chương 18: Chúc tướng Chương 19: Quyết ý xuôi nam Chương 20: May mắn gặp dịp Chương 21: Lô Thực Chương 22: Công thành Chương 23: Người chết hứa hẹn Chương 24: Lô Thực triệu kiến Chương 25: Trận doanh nhiệm vụ Chương 26: Lập kế hoạch Chương 27: Dạ tập (đột kích ban đêm) Chương 28: Lâm trận đột phá Chương 29: Trá thành Chương 30: 3 ngày hạ 4 thành Chương 31: Nguyệt dưới thỏa thuận Chương 32: Bỏ không Chương 33: Hoàng Cân đường cùng Chương 34: Hoàng Cân bại vong (thượng) Chương 35: Hoàng Cân bại vong (hạ) Chương 36: Trương Giác cái chết Chương 37: Ai đi đường nấy Chương 38: Bị hãm hại Chương 39: Quân chủ nghề nghiệp —— lãnh chúa hình thức mở ra Chương 40: Long Hổ Trại Chương 41: Trại trước chém tướng Chương 42: Hàng phục Chương 43: Bình định Chương 44: Trở về Chương 45: Minh châu biệt uyển Chương 46: Lại vào Huy Hoàng Chương 47: 1 xúc tức phát Chương 48: Huy Hoàng chuyển chiết điểm Chương 49: Tụ hội nhạc đệm Hết quyển 1 - Chương 50: Vị diện qua lại quy tắc