doc truyen van yeu chi to vyct truyen chu ebook prc download full

Vạn Yêu Chi Tổ

Đang cập nhật 156 Chương 29313 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Vạn Yêu Chi Tổ của tác giả Cô Độc Phiêu Lưu tuy có rất nhiều cảnh rùng rợn nhưng không hề có cảm giác phản cảm bởi cách chuyển biến tâm lý khi nhân vật chính quyết định ăn thịt người làm cho người đọc rất thích thú.

Nhân vật chính của truyện là một con hắc hổ thành tinh, tên gọi Đế Thích Thiên. Bạch hổ mụ mụ, muội muội và ban lan hổ đệ đệ bị người tróc đi làm linh thú.

Làm cho Đế Thích Thiên oán hận người tu chân không thôi, quyết chí tu hành để đi cứu mụ mụ cùng đệ muội. Cho dù kiếp trước là người, nhưng bản năng hiện tại thì không thể thay đổi mà, vì bây giờ nó là Hổ.

Chương 1: Trọng sinh vi hổ. Chương 2: Nhà tan Hổ bi. Chương 3: Nguyệt viên chi dạ. Chương 4: Thôn phục huyết thực. Chương 5: Nguyệt tinh hoa Chương 6: Khâm Thiên bảo hạp Chương 7: Bính đồ cơ quan Chương 8: Sử dụng linh đan Chương 9: Huyết mạch truyền thừa Chương 10: Tu yêu chi bí Chương 11: Sóng gió bắt đầu Chương 12: Gian nan hợp lại Chương 13: Võ lâm cao thủ Chương 14: Hổ uy bá đạo Chương 15: Khuất phục Lang Vương Chương 16: Phục đan trùng mạch Chương 17: Trước nay chưa từng có Chương 18: Kinh hiểm đột phá Chương 19: Vạn Thú tông Chương 20: Mạch thông toàn thân Chương 21: Nguy hiểm cận kề Chương 22: Dục hỏa phượng hoàng Chương 23: Rống! Ta rống chết các ngươi! Chương 24: Hổ Khiếu âm ba công Chương 25: Phá nhân đảm hồn Chương 26: Phải có phiền toái Chương 27: Thiếu nữ bí ẩn Chương 28: Kim sắc viên hầu Chương 29: Hầu nhi nhưỡng tửu Chương 30: Linh tửu thần kỳ Chương 31: Tu tiên thế gia Chương 32: Ngốc Ưng, Bạch Mãng Chương 33: Thông linh la bàn Chương 34: Linh châm chỉ đường Chương 35: Tái ngộ tu tiên Chương 36: Cường giả trúc cơ kỳ Chương 37: Lưỡng bại câu thương Chương 38: Chuẩn bị di chuyển. Chương 39: Kiểm kê thu hoạch Chương 40: Thiên lôi đánh xuống Chương 41: Tuyệt thế ngọc phôi Chương 42: Môt đường hướng nam Chương 43: Nam Man sơn mạch Chương 44: Đại sơn tĩnh mịch Chương 45: Rết! Chương 46: Chém giết thảm thiết Chương 47: Hồ vương Thiên Hương Chương 48: Yêu lực tiến nhanh Chương 49: Yêu nhận Chương 50: Trên đường đi gặp tu sĩ