doc truyen van yeu chi to convert vyctc truyen chu ebook prc download full

Vạn Yêu Chi Tổ Convert

Đang cập nhật Convert 1274 Chương 104144 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Không giống như những truyện Tiên Hiệp khác, Vạn Yêu Chi Tổ của Cô Độc Phiêu Lưu lại kể về một con hắc hổ thành tinh, tên gọi Đế Thích Thiên.

Bạch hổ mụ mụ, muội muội và ban lan hổ đệ đệ bị người tróc đi làm linh thú, làm cho Đế Thích Thiên oán hận người tu chân không thôi, quyết chí tu hành để đi cứu mụ mụ cùng đệ muội.


Trong hành trình cứu mụ mụ, thì hắc hổ cũng nhân tiện bành trướng thế lực, thu phục lang tinh, hầu tinh, ưng tinh, xà tinh... về làm đàn em.


Câu cửa miệng là: Hàng phục hay là chết!!!

Đọc bản dịch "Vạn Yêu Chi Tổ".

5 chương truyện mới nhất

Chương 156: Tìm kiếm địa phương tố mạch Chương 157: Thượng cổ yêu tu Chương 158: Dùng dục hóa mạch Chương 159: Huyết Vân tà cờ Chương 160: Buồn âm khóc thế Chương 161: Bi mạch chi hoạn Chương 162: Cổ ao mị ảnh Chương 163: Tụ tập Thiên Trì Chương 164: Đánh đâu thắng đó Chương 165: Kinh khủng yêu phách Chương 166: Giết vào trong động Chương 167: Khôi phục thanh minh Chương 168: Mưu đồ tương lai Chương 169: Không hiểu chất vấn Chương 170: Lại nhiều 1 địch Chương 171: Chọn rể kết thúc Chương 172: Chỉ học cầm nghệ Chương 173: Ta làm đồ đằng Chương 174: Thu liễm tín ngưỡng Chương 175: Nửa đêm giết người Chương 176: 1 trảo vỗ xuống Chương 177: Quét ngang 1 cắt Chương 178: Mai Cốt Hoang Nguyên Chương 179: Hẹn nhau 10 năm Chương 180: Sinh tử 1 tuyến Chương 181: Thần thông sơ hiển Chương 182: Trành Quỷ chiến hồn Chương 183: Phô trương thanh thế Chương 184: Cầm làm tiếng nói từ đáy lòng Chương 185: 0 ngày say tiên Chương 186: 1 sợi tình cảm Chương 187: Thanh tâm Bồ Đề Chương 188: Đồ đằng Hắc Hổ Chương 189: Mượn khúc khử hoạn Chương 190: Tuế nguyệt lưu toa Chương 191: Lưu lại lục khinh Chương 192: Pháp bảo thông linh Chương 193: Phu quân của ta Chương 194: Thiên Ma Cung điện Chương 195: Dẫn động tâm ma Chương 196: Vương Văn khắc Ma Chương 197: Thân phận bại lộ Chương 198: Tửu Thần bí kinh Chương 199: Bọ ngựa bắt ve Chương 200: Hoàng tước tại hậu Chương 201: Tửu tiên di ngôn Chương 202: Tửu Thần hồ lô Chương 203: Vương giả trở về Chương 204: Trong cốc hiện trạng Chương 205: Thanh Khâu ước hẹn