truyen van yeu chi to convert vyctc ebook prc download full

Vạn Yêu Chi Tổ Convert

Hoàn thành Convert 1274 Chương 14114 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Không giống như những truyện Tiên Hiệp khác, Vạn Yêu Chi Tổ của Cô Độc Phiêu Lưu lại kể về một con hắc hổ thành tinh, tên gọi Đế Thích Thiên.

Bạch hổ mụ mụ, muội muội và ban lan hổ đệ đệ bị người tróc đi làm linh thú, làm cho Đế Thích Thiên oán hận người tu chân không thôi, quyết chí tu hành để đi cứu mụ mụ cùng đệ muội.


Trong hành trình cứu mụ mụ, thì hắc hổ cũng nhân tiện bành trướng thế lực, thu phục lang tinh, hầu tinh, ưng tinh, xà tinh... về làm đàn em.


Câu cửa miệng là: Hàng phục hay là chết!!!

Đọc bản dịch "Vạn Yêu Chi Tổ".

Chương 156: Tìm kiếm địa phương tố mạch Chương 157: Bên trên Cổ Yêu tu Chương 158: Dùng dục hóa mạch Chương 159: Huyết vân tà phiên Chương 160: Bi âm khóc thế Chương 161: Bi mạch chi hoạn Chương 162: Cổ trì mị ảnh Chương 163: Tụ tập Thiên Trì Chương 164: Đánh đâu thắng đó; Không gì cản nổi Chương 165: Khủng bố yêu phách ~ Chương 166: Sát nhập trong động Chương 167: Khôi phục thanh minh Chương 168: Mưu đồ tương lai Chương 169: Không hiểu chất vấn Chương 170: Lại nhiều một địch Chương 171: Chọn rể kết thúc Chương 172: Chỉ học tài đánh đàn Chương 173: Ta là đồ đằng Chương 174: Thu liễm tín ngưỡng Chương 175: Nửa đêm giết người Chương 176: Một trảo chụp được Chương 177: Quét ngang hết thảy Chương 178: Chôn xương Hoang Nguyên Chương 179: Hẹn nhau mười năm Chương 180: Sinh tử một đường Chương 181: Thần thông sơ lộ ra Chương 182: Trành quỷ chiến hồn Chương 183: Phô trương thanh thế Chương 184: Cầm là tiếng lòng Chương 185: Ngàn ngày say tiên Chương 186: Một đám tình cảm Chương 187: Thanh tâm Bồ Đề Chương 188: Đồ đằng Hắc Hổ Chương 189: Mượn khúc trừ bỏ hoạn Chương 190: Tuế nguyệt lưu thoa Chương 191: Lưu lại lục khinh Chương 192: Thông Linh pháp bảo Chương 193: Phu quân của ta Chương 194: Thiên Ma Cung điện Chương 195: Dẫn động tâm ma Chương 196: Vương vân khắc ma Chương 197: Thân phận bại lộ Chương 198: Tửu Thần bí trải qua Chương 199: Bọ ngựa bắt ve Chương 200: Chim sẻ núp đằng sau Chương 201: Rượu tiên di ngôn Chương 202: Tửu Thần hồ lô Chương 203: Vương giả trở về Chương 204: Trong cốc hiện trạng Chương 205: Thanh Khâu ước hẹn Chương 206: Gặp lại chim hồng tước