doc truyen van vuc doc ton he thong vvdtht truyen chu ebook prc download full

Vạn Vực Độc Tôn Hệ Thống
Vạn Vực Độc Tôn Hệ Thống

Vạn Vực Độc Tôn Hệ Thống

Tác giả: Thất Cân Cửu Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 199 Chương 21657 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại : hệ thống - huyền huyễn (cực hay theo mình)

Tóm tắt: Main thân thế cực bá 1 vạn năm trước bị nữ nô ám hại soán ngôi - đến 1 vạn năm sau có ngọc bội chứa hệ thống từng bước làm nhiệm vụ nhận độc tôn điểm hoặc hộp quà ! Trên đường tìm lại cha mẹ của mình ! Truyện rất nhiều mưu mô, đọc tới giờ ngoài main ra chưa ai hiền cả ! "

Bối cảnh : giống giống thế giới hoàn mỹ, 1 chút giống đế bá (dạng chọn tông môn – chưa đọc tới khúc này)

Sủng thú: Hỗn Độn Vô Tướng Thú có thể chiếm thân thể bất kì linh vật nào (...đang update...)

Vũ khí: trường cung ( ban đầu nhận hộp quà được 9 cây linh tiễn) , Cổ Phật Đế Ấn

"Hắn là ức vạn thế giới người mạnh nhất, Hồng Mông Thần Khí tiện tay ném, Hồng Mông Thần Đan coi như ăn cơm..."

"Hắn tùy tiện ném ra một kiện rác rưởi, cũng có thể làm cho Chư Thiên Vạn Giới điên cuồng!"

"Ngươi hỏi hắn vì gì ngưu như vậy? Ta nào biết được?"

Nghe sau lưng tiếng thán phục, Thiên Thần cười nhạt một tiếng, Vạn Vực Độc Tôn Hệ Thống mang theo, không có cái gì không làm được!

Tay cầm Nhật Nguyệt, chân đạp Tinh Thần, đại thiên thế giới, ta là Vạn Vực Độc Tôn!

Chương 1: Vạn Vực Độc Tôn Hệ Thống Chương 2: Hỗn Độn Vô Tướng Thú Chương 3: Lễ thành nhân Chương 4: Man Long Tượng Chương 5: Huyết Linh Đan Chương 6: Luyện Linh mười tầng Chương 7: Thường ngày phúc lợi Tử Hệ Thống Chương 8: Tranh hạng Chương 9: Thần bí đại lễ hộp Chương 10: Tình thế nghịch chuyển Chương 11: Ma Dẫn Hồn thuật Chương 12: Tùy thân không gian trữ vật Chương 13: Huyết Linh Yêu Thụ Chương 14: Linh độn quyển trục Chương 15: Xấu hổ gặp Chương 16: Cuồng Hống Viêm Lang Vương Chương 17: Dễ dàng như vậy? Chương 18: Tán Linh Thánh Giáp Chương 19: Truy Tinh cung bẫy rập Chương 20: Đi săn giải thi đấu Chương 21: Hợp thành Tử Hệ Thống Chương 22: Sợ tè ra quần Chương 23: Khốn Yêu Phù Chương 24: Làm cho người khiếp sợ ban thưởng Chương 25: Giải thi đấu thứ nhất Chương 26: Gia nhập Đạo Kỳ Tông Chương 27: Niết Bàn Thánh Cốt Chương 28: Đắt giá Thôn Minh Viêm Chương 29: Ám Ảnh các Chương 30: Kiếm thuật tông sư Chương 31: Liên hoàn nhiệm vụ Chương 32: Kim Minh Ly Hỏa Chương 33: Chỉ có thể từ bỏ? Chương 34: Hỏa Linh Tước Chương 35: Huyền Nguyên Linh Thụ Chương 36: Ẩn Linh áo choàng Chương 37: Ngươi sẽ hối hận Chương 38: Ngươi thảm rồi! Chương 39: Tông môn nguy hiểm Chương 40: Một năm ước hẹn Chương 41: Kinh thiên chi nộ Chương 42: Gán nợ Chương 43: Bí cảnh Huyết ngọc Chương 44: Chấn kinh toàn trường Chương 45: Rất kích thích Chương 46: Tự rước lấy nhục Chương 47: Luyện hóa Thánh Cốt Chương 48: Thăng liền tam giai Chương 49: Giao phong Chương 50: U Minh khí