doc truyen van nang than but vntb truyen chu ebook prc download full

Vạn Năng Thần Bút
Vạn Năng Thần Bút

Vạn Năng Thần Bút

Tác giả: Nguyệt Hạ Thái Hoa Tặc Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn

Ngưng Convert 703 Chương 48190 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hàn Đào chính mình cũng không biết là thành công, hay là đã thất bại.

Hắn vốn định vẽ một con chó giữ cửa, lại ma xui quỷ khiến vẽ ra Hao Thiên Khuyển.

Hàn Đào lúc đó liền biết chuyện xấu, quả nhiên, cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao Nhị Lang Thần giết hạ giới rồi...

"Ta có một nhánh Thần bút, có thể vẽ núi vẽ nước, vẽ Long vẽ Phượng, vẽ thiên hạ sinh linh."

Cố sự từ Hàn Đào vẽ ra một thùng "Lão đàn dưa chua" mì ăn liền từ từ nói đến...

Convert by: Nvccanh.

5 chương truyện mới nhất

Chương 591: Xông vào Chương 592: Một lần nữa nhận thức thế giới Chương 593: Nguyên lai có quỷ Chương 594: Kế hoạch Chương 595: Sinh mệnh đường hầm Chương 596: Minh binh Chương 597: Bị phát hiện rồi Chương 598: Không thể tin tưởng Chương 599: Lệ rơi đầy mặt Chương 600: Ấm áp Chương 601: Có chút dị thường Chương 602: Vui mừng làm cha Chương 603: Vương bí thư Chương 604: Muốn tìm cái chết ah Chương 605: Kìm nén mà chết Chương 606: Hồ lão vấn đề Chương 607: Tìm hung thủ Chương 608: Hung thủ là dị nhân loại Chương 609: Sau lưng là Vạn Thắng Bang Chương 610: Đi tính sổ Chương 611: Chuẩn bị động thủ Chương 612: Xông vào Chương 613: Trò hay muốn lên diễn Chương 614: Điện thoại cầu cứu Chương 615: Tới một cái ngược lại một cái Chương 616: Ngông cuồng Chương 617: Vương Phi Chương 618: Chiến đấu Chương 619: Hàn Đào dự định Chương 620: Cho ngươi kinh hỉ Chương 621: Giúp ta biện hộ cho Chương 622: Tìm người trừng trị ngươi Chương 623: Lời nói khách sáo Chương 624: Chị dâu nhóm đến rồi Chương 625: Nghĩ kế Chương 626: Nghênh tiếp Chương 627: Đặt bẫy bắt đầu Chương 628: Có chút máu chó Chương 629: Thử thách Chương 630: Sớm bị nhìn thấu Chương 631: Đều đừng làm rộn Chương 632: Trần Vĩnh An ngạc nhiên Chương 633: Đến hẹn Chương 634: Tông xe Chương 635: Xung đột Chương 636: Thực sự là tự tìm Chương 637: Không hiểu cầu xin tha thứ Chương 638: Ngông cuồng Chương 639: Vương Kim Xuân trở mặt Chương 640: Hồng thuỷ xông miếu Long Vương