doc truyen van khoi tien de vktd truyen chu ebook prc download full

Vạn Khôi Tiên Đế
Vạn Khôi Tiên Đế
Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Vạn Khôi Tiên Đế

Tác giả: Mãn Chước Du Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 450 Chương 34548 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên Đạo suy sụp, đại kiếp nạn nổi lên,

Tán tu thiếu niên bước lên dài đằng đẵng trường sinh Đại Đạo,

Đại Đạo vô tình, một mình đi một mình, sinh tử mịt mờ, nhân tâm hiểm ác, Yêu Ma giảo hoạt, thích giả sinh tồn,

Đợi ta Linh Ấn một kết, ngàn vạn Khôi Lỗi, vì ta sử dụng, giúp ta Vấn Đạo.

P/s : Truyện mới, tác giả mới ... Chỉ dùng khôi lỗi, phù hợp cho lão nào thích kiểu mới.

5 chương truyện mới nhất

Quyển 1: Phường Thị Tán Tu - Chương 1: Phường trong thiếu niên Quyển 1: Phường Thị Tán Tu - Chương 2: Chế khôi kỹ thuật Chương 03: Chip kích hoạt Chương 04: Cải tiến công pháp Chương 5: Mộc Hỏa Công Pháp Chương 06: Phiền phức tới cửa Chương 07: Thượng cổ Linh Văn Chương 08: Tiểu Tư làm khó dễ Chương 09: Mua sắm đan dược Chương 10: Luyện khí trung kỳ Chương 11: Nội đường chấp sự Chương 12: Lắp ráp Linh Khôi Chương 13: Phân tích Linh Văn Chương 14: Cải tiến Linh Khôi Chương 15: Túy sát yêu hầu Chương 16: Thu hoạch chiến quả Chương 17: Thần thức tu luyện Chương 18: Tâm thuật bất chính Chương 19: Săn giết yêu thú bên trên Chương 20: Săn giết yêu thú (hạ) Chương 21: Cừu nhân gặp mặt Chương 22: Lòng chảo sông kịch chiến Chương 23: Trở về phường thị Chương 24: Hạ phẩm pháp khí Chương 25: Tinh luyện linh nguyên Chương 26: Bán ra vật liệu Chương 27: Trên đường gặp tiểu nhân Chương 28: Tọa hóa động phủ Chương 29: Trùng kích hậu kỳ Chương 30: Luyện khí hậu kỳ Chương 31: Quyền sáo pháp khí Chương 32: Đưa tin Linh phù Chương 33: Hai cánh Hổ Vương Chương 34: La Phong La Nguyên Chương 35: Đấu Huyền Quy Chương 36: Diệt Huyền Quy Chương 37: Hái hoàng linh thảo Chương 38: Thâm hàn đầm Chương 39: Bí mật chi địa Chương 40: Dã ngoại khai phủ Chương 41: Ngoài ý muốn thụ thương Chương 42: Đánh giết yêu trư Chương 43: Thu hoạch phong phú Chương 44: Mạc gia huynh muội (thượng) Chương 45: Mạc gia huynh muội (hạ) Chương 46: Thuật dịch dung Chương 47: Khô cằn núi đá Chương 48: Yêu hầu khe suối Chương 49: Huyết tinh diệt hầu Chương 50: Khe suối hang động