doc truyen van gioi vinh tien vgvt truyen chu ebook prc download full

Vạn Giới Vĩnh Tiên

Đang cập nhật 409 Chương 20037 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên địa xảy ra tai kiếp, sao băng rơi khắp chốn, ba tượng đá khổng lồ rơi xuống ngọn núi ở sau Liên Hoa Đài thôn…

Tôn Lập, một thiếu niên tầm thường ở trong thôn, vô tình lấy được ba pho tượng, từ đó trong óc gã luôn vang lên giọng nói, kể về những thứ không sao hiểu nổi...

Mang theo tượng đá cùng giọng nói đó, Tôn Lập trở thành đệ tử của một trong bảy đại phái ở Đại Tùy: Tố Bão Sơn. Từ đây bao nhiêu ân oán tình cừu, bao nhiêu khoái ý hận thù đổ tới.

Thời đại này thiên tài xuất hiện lớp lớp, dưới ánh sáng của những đệ tử đó, Tôn Lập vốn chỉ tư chất bình thường, không có chút nào nổi bật, nhưng nhờ ba tượng đá lai lịch thần bí mà gã chạm tới được pháp môn tu hành cao thâm, những cách luyện đan tuyệt diệu cùng phương pháp chế khí siêu phàm, cách chế phù lục vô địch... Ngay cả "linh văn trận trang" bí ẩn nhất tu chân giới thì ba giọng nói đều cực kỳ tinh thông!

Đại đạo dằng dặc, Tôn Lập giờ mới bắt đầu, từ đây mở ra truyền kỳ!

Những người thích tiên hiệp nói chung đều không lạ gì Thạch Tam – một cây bút vào hàng đại thần của thể loại này. Sau Tiên Tuyệt kết thúc hơi cụt, Thạch Tam trở lại với Vạn Giới Vĩnh Tiên. Vẫn giữ được bút lực cứng cáp, tình tiết gãy gọn, diễn biến sôi trào nhiệt huyết, có thể coi đây là một tác phẩm có phần tuyệt vời hơn. Xin mời cùng thưởng thức.

Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 1: Trời sinh thạch nhân (1) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 02: Tiên sư tới từ phía tây (1) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 03: Tố Bão sơn (1) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 4: Linh cấu sư (1) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 5: Ám Vực ma chủ (thượng) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 6: Phàm gian nhất thế thiên (thượng) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 7: Phàm gian nhất thế thiên (hạ) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 8: Trồng linh dược (thượng) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 9: Trồng linh dược (hạ) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 10: Thái bình sát đạo (thượng) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 11: Thái bình sát đạo (hạ) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 12: Thất tử thủ ô (thượng) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 13: Thất tử thủ ô (hạ) Quyển 1: Phàm gian nhất thế thiên - Chương 14: Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 01: Đấu võ Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 02: Tố Bão thủ sơn nhân Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 03: Kiểm tra tu hành Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 4: Người thứ 10 Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 5: Phiền toái liên tục Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 6: Ma ảnh tấn công Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 07: Đại hỗn nguyên hợp thiên mệnh kiếp thần công Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 8: Phong linh trận pháp Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 9: Bán linh dược ở phường thị Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 10: Giúp đỡ Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 11: Thông mạch linh dược Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 12: Kim Phong Tế Vũ lâu Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 13: Quỷ sơn huyết nguyệt Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 14: Vạn cổ sát cơ Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 15: Bát quỷ vây khốn Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 16: Hỏa khôi Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 17: Hồn tinh Quyển 2: Lôi thủy cam lâm - Chương 18: Quỷ sát Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 01: Liên thiên kiếp Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 02: Phong linh hạp Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 03: Dạ La di bảo Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 4: Cổ Băng nhai Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 5: Môn phái phán xét Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 06: Thu hoạch cực lớn Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 07: Đại hỗn nguyên hợp thiên mệnh kiếp thần công Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 8: Phong linh trận pháp Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 9: Bán linh dược ở phường thị Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 10: Giúp đỡ Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 11: Thông mạch linh dược Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 12: Kim Phong Tế Vũ lâu Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 13: Mặc long thảo Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 14: Kỳ thi thứ hai Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 15: Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 16: Gặp mặt giai nhân Quyển 3: Thiên bộ binh hỏa - Chương 17: Lại đến Đại Lương thành Quyển 4: Dạ La võ khố - Chương 01: Thông thiên chi môn