doc truyen van co than de vctd truyen chu ebook prc download full

450. Chương 450: Trở về451. Chương 451: Một khúc Lan Du 800 năm452. Chương 452: Khổng Lan Du453. Chương 453: So kiếm454. Chương 454: Bách Văn Thánh Khí455. Chương 455: Thiên cấp đài chiến đấuChương 456: Cao thủ hội tụ457. Chương 457: Thần Mộc lĩnh vực458. Chương 458: Vạn Vật Kiếm Pháp459. Chương 459: Mười một kiếm460. Chương 460: Chanh Nguyệt Tinh Sứ461. Chương 461: Điều kiện462. Chương 462: Si tình nam tử463. Chương 463: Tái chiến Khổng Lan Du464. Chương 464: Bích Không Thảo465. Chương 465: Nhân gian từ xưa đến nay466. Chương 466: Khai giảng ngày đầu tiênChương 467: Tổ trưởng chi tranhChương 468: Tuyền Cơ lão nhân, ban bố thánh chỉChương 469: Thần Long Võ HồnChương 470: Tàng Thư Các471. Chương 471: Phong vân lại nổi lên472. Chương 472: Vạn Giới tửu quán473. Chương 473: Ngụy gia bốn huynh đệ474. Chương 474: Hồng Dục yêu nữ475. Chương 475: Muốn chết476. Chương 476: Giáng lâm Mộc Tinh Khư Giới477. Chương 477: Khúc mắc478. Chương 478: Đại địch đến479. Chương 479: Kịch chiến480. Chương 480: Tàn Dương Cửu Tinh Bộ481. Chương 481: Bất Tử Huyết tộc482. Chương 482: Đột phá cảnh giớiChương 483: Tao ngộ484. Chương 484: Hợp tác485. Chương 485: Một kiếm nơi tay, cường thế đánh tan486. Chương 486: Bán Thánh Huyết Đan487. Chương 487: Long Châu chữa thương488. Chương 488: Vực ngoại Tử Thần489. Chương 489: Vực ngoại Tử Thần tới490. Chương 490: Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp491. Chương 491: Thụ Nhân VươngChương 492: Xâm nhập Thụ Nhân đại quânChương 493: Nghênh chiến Thụ Nhân VươngChương 494: Ngàn dặm giết ngườiChương 495: «Thiên Bảng» thứ 16Chương 496: Hoàng Thần DịChương 497: Song Linh Bảo ThểChương 498: Thụ Nhân tế đànChương 499: Cửa đá

Vạn Cổ Thần Đế
Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả: Phi Thiên Ngư Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 2191 Chương 5305064 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: