truyen van co giai yeu vcgy ebook prc download full

Vạn Cổ Giai Yêu
Vạn Cổ Giai Yêu
Tiên Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/ Thêm Chương

Vạn Cổ Giai Yêu

Tác giả: Tịch Chanh Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 28 Chương 1286 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

【 2016 Tinh sáng tạo thưởng tiên hiệp dự thi tác phẩm 】

Điểm xuất phát bản: Khốn cùng thiếu niên quần lâm Cửu Châu;

Đô thị bản: Tỷ tỷ của ta là hồ ly tinh;

Linh dị bản: Chuyển thế cái gì ghét nhất;

Nhị thứ nguyên bản: Trí Chướng Nhi Đồng một chân đạp lăn thiên địa;

Đại quả cam bản: Tô Bắc biểu thị không phục!

Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 1: Hồ Yêu Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 2: Thanh Khâu Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 3: Tổ Mạch Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 4: Linh khí Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 5: Nhân Yêu Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 6: Song Thánh thân thể Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 7: Đại Hoàng Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 8: Cơm tối Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 9: Hoàng Tuyền Thủy Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 10: Mạc hậu hắc thủ Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 11: Lão nhị Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 12: Thần tiên đánh nhau Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 13: Hoa quả khô Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 14: 《 Âm Dương Bách Luyện K Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 15: Hậu Thiên Cảnh Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 16: Sinh hoạt tựa như cái kia Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 17: Ngân Tuyết Lang Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 18: Tin tức xấu Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 19: Tổ Mạch truyền thừa Chương 20: Kinh sợ Thanh Khâu Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 21: Tiểu Hồ Nhi Chương 22 Chương 23: Dài dằng dặc một đêm Chương 24: Khắc lão bà Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 25: Hắc Nhật Yêu Vương Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 26: Bạch Trạch Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 27: Tiên Thiên Đại Viên Mãn Quyển thứ nhất tích thủy chi ân làm Dũng Tuyền tương báo Chương 28: Về nhà