doc truyen van co chi ton ban dich ton vcct bd vcctbd truyen chu ebook prc download full

Chương 351: Giết một người của ta, diệt toàn tộc của ngươi. (1) Chương 352: Giết một người của ta, diệt toàn tộc của ngươi. (2) Chương 353: Ức chế lửa Chương 354: Giết chết Huỳnh Dương Hỏa. (1) Chương 355: Giết chết Huỳnh Dương Hỏa. (2) Chương 356: Tinh luyện dưỡng hồn mộc Chương 357: Mộng Bạch biến dị Chương 358: Luận trà. (1) Chương 359: Luận trà. (2) Chương 360: Tu Di sơn Chương 361: Vô thượng cung linh mạch. (1) Chương 362: Vô thượng cung linh mạch. (2) Chương 363: Bắt chẹt Chương 364: Nguyên khí nhiều như biển. (1) Chương 365: Nguyên khí nhiều như biển. (2) Chương 366: Đại giới thần quyết Chương 367: Kẻ thù gặp lại. (1) Chương 368: Kẻ thù gặp lại. (2) Chương 369: Đơn độc đấu với Tề Chân Tử Chương 370: Trở về Thanh Hải trấn. (1) Chương 371: Trở về Thanh Hải trấn. (2) Chương 372: Lôi Phong thương hội Chương 373: Nhiệm vụ Chương 374: Khiêu khích Chu gia. (1) Chương 375: Khiêu khích Chu gia. (2) Chương 376: Thử độc Chương 377: Chiến hạm hiển hiện. (1) Chương 378: Chiến hạm hiển hiện. (2) Chương 379: Lật lọng Chương 380: Dễ dàng ly gián. (1) Chương 381: Dễ dàng ly gián. (2) Chương 382: Ly gián hạng bét Chương 383: Tu luyện xa xỉ. (1) Chương 384: Tu luyện xa xỉ. (2) Chương 385: Mộng Bạch đột phá Chương 386: Trận cá cược Chương 387: Các phương đặt cược. (1) Chương 388: Các phương đặt cược. (2) Chương 389: Chấn nhiếp toàn trường. (1) Chương 390: Chấn nhiếp toàn trường. (2) Chương 391: Phát điên Chương 392: Lại trấn lột Chương 393: Thể thuật. (1) Chương 394: Thể thuật. (2) Chương 395: Ngô Câu Sương Tuyết Minh Chương 396: Thiên địa ấn. (1) Chương 397: Thiên địa ấn. (2) Chương 398: Phất tay trấn áp Chương 399: Không giỏi nói chuyện Chương 400: Thu hoạch lớn. (1)

Vạn Cổ Chí Tôn (bản dịch)
Vạn Cổ Chí Tôn (bản dịch)

Vạn Cổ Chí Tôn (bản dịch)

Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy​ Thể loại: Huyền Huyễn, Truyện Hay Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 3822 Chương 2794885 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: