doc truyen uyen van uv truyen chu ebook prc download full

Uyển Vân

Hoàn thành 50 Chương 2962 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuyên qua gặp lão cung chủ Chương 2: Thánh Linh sơn – Huyền Cung cung chủ Chương 3: Thế lực mạnh nhất ¬– Báo ân Chương 4: Tiến cung – Tuyển tú. Chương 5: Hậu cung chấn động Chương 6: Thân thế – Sắc Phong Chương 7: Sóng gió hậu cung. Chương 8: Gậy Ông Đập Lưng Ông. Chương 9: Thỏa thuận. Chương 10: Phản kích. Chương 11: Thực Hiện Thỏa Thuận. Chương 12: Hội Thi Thơ Trổ Tài Chương 13: Thiên Cổ Đệ Nhất Kỳ Nữ Chương 14: Sứ Thần Vào Kinh. Chương 15: Ngự Yến. Chương 16: Bích Ngọc Phong Thiên Chương 17: Một khúc chấn động Thiên Hạ. Chương 18: Thượng Quan Ngọc. Chương 19: Khâm Sai. Chương 20: Trở Lại Huyện Tông Châu Chương 21: Ngũ Châu. Chương 22: Thổ Lộ Chân Tình. Chương 23: Kỳ Án Ngũ Châu. Chương 24: Sự Thật. Chương 25: Khúc Mắc. Chương 26: Tin Tức bất ngờ Chương 27: Tương Kế Tựu Kế Chương 28: Thiên Tuyệt Nhai. Chương 29: Trừng trị loạn đảng. Chương 30: Chuẩn bị hồi kinh. Chương 31: Thị Thiếp Chương 32: Phế Thiếp. Chương 33: Đối phó Nhã phi. Chương 34: Thanh Trừ Hậu Cung. Chương 35: Hôn Ước Chương 36: Hôn phu vào kinh. Chương 37: Gặp Mặt. Chương 38: Từ Mạn Kiều. Chương 39: Tâm kế. Chương 40: Thành thân. Chương 41: Đến Giang Nam. Chương 42: Giang Thiên Hành. Chương 43: Gặp lại. Chương 44: Tập kích lúc đêm khuya. Chương 45: Đại hội võ lâm ( Thượng ). Chương 46: Đại hội võ lâm (trung) Chương 47: Đại hội võ lâm ( Trung ). Chương 48: Đại hội võ lâm ( Hạ). Chương 49: Đại kết cục ( Thượng ). Chương 50: Đại kết cục ( Hạ).