doc truyen uyen uong pho uup truyen chu ebook prc download full

Uyên Ương Phổ

Hoàn thành 17 Chương 1579 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một câu chuyện về anh rể và thằng em vợ thời xưa

Mờ đầu câu truyện là một câu:

Rất nhiều năm sau có người hỏi Tôn Nhuận rằng, đời này người hắn cảm kích nhất là ai.

Tôn Nhuận không chút do dự trả lời rằng: “Mẹ ta!”

Muốn biết vì sao Tôn Nhuận lại ‘cảm kích’ nhất là mẹ thì thỉnh đọc truyện sẽ rõ. Năm mới,

Cùng Lưu Tôn hai nhà đón mừng hỷ sự nha mọi người

Hỷ sự của hai nhà nì rất nhộn íh, cưới dâu gả con mà cứ hệt như Lưu – Tôn hai nhà đánh trận í