doc truyen ung vuong liet tinh uvlt truyen chu ebook prc download full

Ung Vương Liệt Tình

Hoàn thành 60 Chương 2921 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: CHƯƠNG 001 Chương 2: QUAY LƯNG TRẦM MẶC Chương 3: NGÂY THƠ ĐAU LÒNG Chương 4: MỸ NHÂN NGƯ TUYỆT SẮC Chương 5: NƯỚC MẮT TRUYỀN THUYẾT Chương 6: BẤT HẠNH TRONG VẠN HẠNH Chương 7: CA CA KHÔNG TRỞ LẠI Chương 8: THẬT SỰ LẠI LÀ NHƯ MẶC Chương 9: NGUYÊN HÌNH ĐỒ SỘ Chương 10: HIỂU THEO MỘT NGHĨA KHÁC Chương 11: QUAY VỀ TUYẾT ƯNG TỘC TRƯỚC Chương 12: HÒA HẢO BỈ DỰC PHI Chương 13: NGOÀI Ý MUỐN NHẬP HƯ VÔ Chương 14: CHUẨN BỊ CUỘC SỐNG GIẢ Chương 15: QUYẾT ĐỊNH TRỤ MỘNG CƯ Chương 16: ĐÊM THỨ NHẤT XẤU HỔ Chương 17: ĐÁNG THƯƠNG KHÔNG AI YÊU Chương 18: HỐI HẬN LÀM QUÂN TỬ Chương 19: ỦY KHUẤT THỔ LỘ Chương 20: ĐIÊN LOAN ĐẢO PHƯỢNG Chương 21: BUỔI SÁNG NGÀY THỨ BA Chương 22: SAY MÊ ÔN NHU HƯƠNG Chương 23: CỔ TRIỆN THẤT TRUYỀN Chương 24: ỐNG KÍNH NGOẠI NHÂN Chương 25: CẬU CỦA ẢNH NHIÊN Chương 26: LỬA GIẬN BÙNG NỔ Chương 27: BÍ MẬT CỦA CHÚA TỂ Chương 28: GIAO DỊCH CỦA TỶ ĐỆ Chương 29: MỘT TIẾNG SÉT BẤT NGỜ Chương 30: NGƯỜI NÊN LƯU LẠI Chương 31: LÔI BẠO THỐN MẶC VŨ Chương 32: CHƯƠNG 032 Chương 33: CUỒNG YÊU TRÊN ĐỈNH NÚI Chương 34: ÁNH MẮT HIỂU LẦM Chương 35: ĐEM TÂM SO VỚI TÂM CỦA NGƯƠI Chương 36: HÁI THUỐC GẶP KỲ THÚ Chương 37: NGOÀI Ý MUỐN ĐƯỢC LINH CHÂU Chương 38: HIỂU ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀO LÀ YÊU Chương 39: PHÁ NÓC NHÀ Chương 40: ĐẾN LƯỢT TA NHÂN NHƯỢNG NGƯƠI Chương 41: ĐỘT NHIÊN ĐAU NHỨC Chương 42: QUÁ TRÌNH THỐN VŨ Chương 43: TRỞ VỀ TUYẾT PHONG SƠN Chương 44: CHUẨN BỊ HÔN LỄ Chương 45: KINH HỈ TRƯỚC HÔN LỄ Chương 46: KHỞI BINH HỎI TỘI Chương 47: TÌNH SÂU VÔ CÙNG Chương 48: NGŨ VƯƠNG TỤ XÀ SƠN Chương 49: SẮP GẶP LẠI Chương 50: HAI NGƯỜI KHẮC KHẨU