doc truyen tuyet the ta ton tttt truyen chu ebook prc download full

Tuyệt Thế Tà Tôn
Tuyệt Thế Tà Tôn

Tuyệt Thế Tà Tôn

Tác giả: Tất Cánh Thị Tuẩn Xài Thể loại: Huyền Huyễn, Dị Giới Nguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 2232 Chương 497097 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Người mang Chiến Thần huyết mạch, cuồng huyết ngông nghênh, lực áp chư hùng!

Bất Diệt Thánh Thể thân thể, nhục thân thành thánh, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp!

Thiên phúc địa diệt, vì ta vĩnh tôn!

Chương 1: Thức tỉnh Chương 2: Sức khôi phục kinh người Chương 3: Sinh Tử Lôi Đài Chương 4: Miễn Tử lệnh Chương 5: Bát Môn Độn Giáp Chương 6: Đệ nhất môn Chương 7: Bất Diệt Thánh Thể Chương 8: Nhiệm vụ lịch luyện Chương 9: Luận bàn Chương 10: Khai Môn chi lực Chương 11: Huyền Huyền Thảo Chương 12: Huyền Minh Chương 13: Viên mãn bí mật Chương 14: Gấp 10 lần phòng trọng lực Chương 15: Luyện Thể thập trọng Chương 16: Tần Hồng Hải Chương 17: Đánh lệch ra mặt Chương 18: Vững chắc cảnh giới Chương 19: Chính là uy hiếp ngươi Chương 20: Che chở Chương 21: Khí Hải cảnh Chương 22: Còn trị một thân chi thân Chương 23: Bách Thú sâm lâm Chương 24: U Dương thành đánh lén Chương 25: Đánh giết Chương 26: Đưa tặng Huyền Huyền Thảo Chương 27: Tử Sam Chương 28: Gặp lại Tần Hồng Hải Chương 29: Giẫm mặt Chương 30: Tần Xung Chương 31: Chấm dứt Chương 32: Quỳ xuống nói xin lỗi Chương 33: Bị phạt Chương 34: Hưu Môn mở Chương 35: Song môn chi lực Chương 36: Nội viện sự tình Chương 37: Tìm tới cửa Chương 38: Phế bỏ Tần Xung Chương 39: Hư Linh bí cảnh Chương 40: Bích Thủy Giao Xà Chương 41: Lục Họa Thương Long Chương 42: Khế ước Chương 43: Gặp phải Chương 44: Tuyền Cơ Chương 45: Đại chiến Chương 46: Đại Long Khiếu Thủ Chương 47: Giao dịch Chương 48: Vây giết Chương 49: Đường Hoàng Chương 50: Trong lòng tà ngạo