doc truyen tuyet sac truyen ky nguyet lac hong tran tstknlht truyen chu ebook prc download full

Tuyệt Sắc Truyền Kỳ Nguyệt Lạc Hồng Trần
Tuyệt Sắc Truyền Kỳ Nguyệt Lạc Hồng Trần

Tuyệt Sắc Truyền Kỳ Nguyệt Lạc Hồng Trần

Hoàn thành 61 Chương 1913 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Kiếp trước kiếp này Chương 2: Mới tới dị thế (thế giới lạ) Chương 3: Tiển quốc Chương 4: Hiệu thuốc bắc Vương Nhạc Cập Chương 5: Thuốc viên Chương 6: Chương 6 Chương 7: Tranh giành bức hoạ Chương 8: Cuộc hẹn Chương 9: Thông báo Chương 10: Thanh thanh tuý Chương 11: Hoa Tiển cung Chương 12: Lại đến Thuý Vi Các Chương 13: Dạy hát Chương 14: Vào cung Chương 15: Vọng Nguyệt đình Chương 16: Giải mộng Chương 17: Đối mắt Chương 18: Sắc dụ (thượng) Chương 19: Sắc dụ ( hạ ) Chương 20: Gặp lại Chương 21: Hoàng tước tại hậu Chương 22: Kế trúng kế (thượng) Chương 23: Kế trúng kế (hạ) Chương 24: Bố cục Chương 25: Si niệm Chương 26: Phát động đấu tranh (thượng) Chương 27: Phát động đấu tranh ( hạ ) Chương 28: Chương 28 Chương 29: Cố đô Hàm Trạch Chương 30: Cầu Hỉ Thước Chương 31: Hoa rơi cố ý Chương 32: Lâm Khê trấn Chương 33: Ngoại truyện: Nhớ lại ở Nhạc cung (ngoại truyện: Phó Tử Minh) Chương 34: Thành danh Chương 35: Dịch Khải Chương 36: Cứu người Chương 37: Gặp gỡ Độc Vương Chương 38: Ly biệt Chương 39: Dụng độc Chương 40: Thể chất Chương 41: Sơn tặc Chương 42: Dục Vương Chương 43: Giai nhân cười Chương 44: Nhất tiễn song điêu (Một mũi tên trúng 2 con chim) Chương 45: Thích khách Chương 46: Điệu hổ ly sơn Chương 47: Thoát đi (thượng) Chương 48: Thoát đi ( hạ ) Chương 49: Xuất cảnh Chương 50: Bộ tộc Trát Nha