doc truyen tuyet sac quan su tsqs truyen chu ebook prc download full

Tuyệt Sắc Quân Sư

Hoàn thành 64 Chương 5294 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Khéo bôn diệu trốn Chương 2: Chiến cuộc đột biến Chương 3: Bắt lính Chương 4: Gặp gỡ Chương 5: Chức quân sư Chương 6: Tao nhã vô song Chương 7: Đi đêm lắm có ngày gặp ma Chương 8: Hội ngộ nơi rừng sâu Chương 9: Buổi sáng bất ngờ Chương 10: Ta muốn chịu trách nhiệm Chương 11: Sẽ không buông tay Chương 12: Thế giới của hai người Chương 13: Quyết tâm ra đi Chương 14: Quân sư không dễ chọc Chương 15: Hồng môn yến Chương 16: Tâm tư khó đoán Chương 17: Yến tiệc của nhị hoàng tử Chương 18: Quân sư phu nhân Chương 19: “Khéo léo” báo tin Chương 20: Đêm không yên tĩnh Chương 21: Danh dự như mây bay Chương 22: Thao trường lập uy 1 Chương 23: Thao trường lập uy 2 Chương 24: Thao trường lập uy 3 Chương 25: Hội ngộ Chương 26: Như Hoa nha hoàn 1 Chương 27: Như Hoa nha hoàn 2 Chương 28: Do thám Bắc Minh Chương 29: Quân đội dưới lòng đất 1 Chương 30: Quân đội dưới lòng đất 2 Chương 31: Bắc Minh trận đồ Chương 32: Thiên Sát tử trận Chương 33: Trao tặng ngọc bội 1 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Tân đấu thuật Chương 36: Ai nham hiểm hơn 1 Chương 37: Ai nham hiểm hơn 2 Chương 38: Hai quân đối đầu Chương 39: Máu chảy thành sông 1 Chương 40: Máu chảy thành sông 2 Chương 41: Mượn chiến trường báo thù riêng Chương 42: Chết không nhắm mắt Chương 43: Khẩu chiến 1 Chương 44: Khẩu chiến 2 Chương 45: Cổ Linh ra uy Chương 46: Tiếng sáo trong đêm tuyết Chương 47: Giữa đêm say rượu 1 Chương 48: Giữa đêm say rượu 2 Chương 49: Chuyện ngoài ý muốn 1 Chương 50: Chuyện ngoài ý muốn 2