doc truyen tuyet sac quan su tsqs ebook prc download full

Tuyệt Sắc Quân Sư

Hoàn thành 64 Chương 1425 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Khéo bôn diệu trốn Chương 2: Chiến cuộc đột biến Chương 3: Bắt lính Chương 4: Gặp gỡ Chương 5: Chức quân sư Chương 6: Tao nhã vô song Chương 7: Đi đêm lắm có ngày gặp ma Chương 8: Hội ngộ nơi rừng sâu Chương 9: Buổi sáng bất ngờ Chương 10: Ta muốn chịu trách nhiệm Chương 11: Sẽ không buông tay Chương 12: Thế giới của hai người Chương 13: Quyết tâm ra đi Chương 14: Quân sư không dễ chọc Chương 15: Hồng môn yến Chương 16: Tâm tư khó đoán Chương 17: Yến tiệc của nhị hoàng tử Chương 18: Quân sư phu nhân Chương 19: “Khéo léo” báo tin Chương 20: Đêm không yên tĩnh Chương 21: Danh dự như mây bay Chương 22: Thao trường lập uy 1 Chương 23: Thao trường lập uy 2 Chương 24: Thao trường lập uy 3 Chương 25: Hội ngộ Chương 26: Như Hoa nha hoàn 1 Chương 27: Như Hoa nha hoàn 2 Chương 28: Do thám Bắc Minh Chương 29: Quân đội dưới lòng đất 1 Chương 30: Quân đội dưới lòng đất 2 Chương 31: Bắc Minh trận đồ Chương 32: Thiên Sát tử trận Chương 33: Trao tặng ngọc bội 1 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Tân đấu thuật Chương 36: Ai nham hiểm hơn 1 Chương 37: Ai nham hiểm hơn 2 Chương 38: Hai quân đối đầu Chương 39: Máu chảy thành sông 1 Chương 40: Máu chảy thành sông 2 Chương 41: Mượn chiến trường báo thù riêng Chương 42: Chết không nhắm mắt Chương 43: Khẩu chiến 1 Chương 44: Khẩu chiến 2 Chương 45: Cổ Linh ra uy Chương 46: Tiếng sáo trong đêm tuyết Chương 47: Giữa đêm say rượu 1 Chương 48: Giữa đêm say rượu 2 Chương 49: Chuyện ngoài ý muốn 1 Chương 50: Chuyện ngoài ý muốn 2