doc truyen tuy hong y thy truyen chu ebook prc download full

Túy Hồng Y

Hoàn thành 79 Chương 3818 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Biên tập: Minh Du

Sửa lỗi: Linh Lăng

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tha thước hồng y với màu mắt thủy mâu tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ mà còn phong tư giang nam, nhan sắc tuyệt mỹ, tâm vô chấp niệm, tư do tự tại không cầu danh lợi tạo nên một nét đặc trưng riêng.

Hắn một thân bạch y vì một sai lầm phạm phải mà quyết đem toàn lực bù đắp cho người, Rốt cuộc cự tuyệt không được một tiếng cười khinh thiển.

Chương 1: Mãn tuế yến tịch Chương 2: Vận mệnh thác lạc Chương 3: Ngày tháng trôi đi Chương 4: Thà chết bất khuất Chương 5: Lần đầu điều giáo Chương 6: Đêm trường chưa dứt Chương 7: Nào phải nữ nhi Chương 8: Ngày sớm Chương 9: Thân bất do kỷ Chương 10: Không biết ngày mai Chương 11: Liếc mắt kinh diễm Chương 12: Kinh sinh đột biến Chương 13: Phụ tử tái kiến Chương 14: Toàn tâm ỷ lại Chương 15: Ái vô chỉ tẫn Chương 16: Ngọ hậu mã tràng Chương 17: Xưng hô vấn đề Chương 18: Sở vị thân tình Chương 19: Cáo trạng vô hiệu Chương 20: Cải biến phương pháp Chương 21: Làm nũng thật xấu Chương 22: Đợi người trở về Chương 23: Cha phát hỏa Chương 24: Hoàng tử tham phóng Chương 25: Xảo dụng mưu kế Chương 26: Thái tử ca ca Chương 27: Đường đường gia gia Chương 28: Bước chân lên đường Chương 29: Tái kiến lưu ly Chương 30: Sơn trung ngoạn nháo Chương 31: Hai năm sau Chương 32: Sơ thứ thân vẫn Chương 33: Lãnh chiến bắt đầu Chương 34: Cự bất nhận thác Chương 35: Cha thỏa hiệp Chương 36: Cảm nhiễm phong hàn Chương 37: Lo được lo mất Chương 38: Thân mật tiếp xúc Chương 39: Thái tử thông tín Chương 40: Cung đình yến tiệc Chương 41: Tư hạ kiến diện Chương 42: Hoàng gia tổ chế Chương 43: Đường gia tích diệt Chương 44: Mộc dục hưu tức Chương 45: Nháo biệt nữu lạp Chương 46: Tha thứ điều kiện Chương 47: Thiên hạ tương biến Chương 48: Bị bắt lần nữa Chương 49: Cố nhân xuất hiện Chương 50: Tình huống hữu biến