doc truyen tuy duong dien nghia tddn truyen chu ebook prc download full

Tùy Đường Diễn Nghĩa

Hoàn thành 100 Chương 42487 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

"Tùy Đường Diễn Nghĩa" là một trong những bộ sách ưu tú của loại tiểu thuyết lịch sử diễn nghĩa nổi tiếng của văn học cổ điển Trung Quốc mà Chử Nhân Hoạch dựa vào "Tùy Đường Chí Chuyện" của La Quán Trung, tác giả ‘Tam Quốc diễn nghĩa" , và bộ "Tùy Dượng Đế Diễn Sử", không rõ tác giả mà viết nên. Ngoài ra, Nhân Hoạch cũng tiếp thu những tinh hoa của các sách sử, các truyện truyền kỳ thời Đường, Tống, những thành công của văn học giảng xướng, và nhất là những truyền thuyết dân gian về các anh hùng, hào kiệt cuối thời Tùy, đầu đời Đường.

"Tùy Đường Diễn Nghĩa", phản ánh xã hội Trung Quốc thời Tùy và Đường, có đề cập ít nhiều đến triều Trần trước đó, và nhà Đường thì cũng chỉ miêu tả đến loạn An Lộc Sơn mà thôi, khoảng cuối thế kỷ thứ sáu đến giữa thế kỷ thứ tám, sau công nguyên. Tác phẩm gồm ba bộ phận lớn: việc tụ nghĩa và tan rã của các anh hùng trên đồi Ngũ Cương, cuộc tình giữa Tùy Dượng Đế và Chu Quý Nhi; duyên nợ giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Qua ba tuyến lớn đó, tác giả phơi bày sự thối nát của giai cấp phong kiến thống trị, ca ngợi tinh thần dũng cảm, lòng nghĩa khí của các anh hùng và đời sống của họ còn gắn chặt với quần chúng lành mạnh.

Tính cách của các anh hùng trong truyện được miêu tả rất sắc nét, điển hình: Tần Thúc Bảo cầm giản, bán ngựa, Đơn Hùng Tín ngang nhiên ra pháp trường chịu chém, Hoa Mộc Lan đóng giả trai tòng quân thay cha... là những trích đoạn nổi tiếng thường được sân khấu và cả điện ảnh hiện đại phương đông khai thác. Sự sa đọa, bẩn thỉu, vô luân... của giai cấp thống trị, cũng được tác phẩm miêu tả khá đặc sắc, không thua kém gì các tiểu thuyết chuyên khai thác chủ đề này như "Hồng Lâu Mộng" , "Chuyện Làng Nho" . Triều Trần, triều Tùy đang thời đổ nát đã đành, mà ngay cả triều Đường của thời kỳ xây dựng cũng chẳng hơn gì về mặt hoang dâm, xa xỉ không thể tưởng tượng nổi.

Chương 1: Tùy Đế cất quân chiếm đất nhà Trần, Tấn Vương tâng công cướp ngôi con trưởng Chương 2: Dương Quảng dèm pha mưu đoạt ngôi Thái tử, Độc Cô ghen ngược thẳng tay giết Uất Trì Chương 3: Lộ hùng tâm, Lý Tĩnh tế Tây Nhạc, Bịa sấm ngữ, Trương Hành hại Lý Uyên Chương 4: Thành Tế Châu hào kiệt lập thần, Sườn Tra Thụ Đường công gặp cướp. Chương 5: Tần Thúc Bảo giữa đường cứu Lý công, Đậu phu nhân trong chùa sinh thế tử. Chương 6: Ngũ hoa trận, Sài Tự Xương chùa núi đính hôn, Không bạc tiền, Tần Thúc Bảo đường cùng mất vía. Chương 7: Sái thái thú thưởng phạt kịp thời, Vương tiểu nhị nắng mưa trở mặt. Chương 8: Cầm giản phường Tam Nghĩa, nếm miếng tân toan, Bán ngựa trang Nhị Hiền, gặp người hào kiệt. Chương 9: Vào quán rượu, bỗng gặp người thân, Trả tiền cơm, lo về quê cũ. Chương 10: Miếu Đông Nhạc anh hùng mắc bệnh, Trang Nhị Hiền tri kỷ giải lòng. Chương 11: Dầm bão tuyết, Phàn Kiến Uy tìm bạn hiền, Lo thuốc thang, Đơn Hùng Tín sinh gái quý Chương 12: Rừng Tạo Giác hở cửa chuốc tai ương, Thôn Thuận Nghĩa trên đài gặp địch thủ. Chương 13: Trương Công Cẩn vì nghĩa giúp bạn, Tần Thúc Bảo đi đày gặp cô Chương 14: Múa giản trước ba quân, nức tiếng Tần Quỳnh, Tặng vàng hơn trăm lạng, đền ơn Liễu Thị. Chương 15: Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già, Tề Quốc Viễn chận đường đón bạn mới. Chương 16: Chùa Báo Đức đền ơn đắp tượng, Ngõ Tây Minh cải dạng theo chồng Chương 17: Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá cầu gấm, Sài quận mã cùng bạn xem hội đèn hoa Chương 18: Gái Vương Uyển xem đèn mắc vạ, Trai Vũ Văn ham sắc bỏ đời. Chương 19: Thả sức chưng dâm, tặng thiếp cha hộp giải lụa, Phóng tay thí nghịch, xốc con vua lên ngai vàng Chương 20: Hoàng hậu đội lốt cung nga, mua ân bán ái, Quyền thần buông lời ủy mị, đất diệt trời tru. Chương 21: Mượn quán rượu, kết nghĩa kim lan, Xưng hô tên, nổi tiếng hào kiệt. Chương 22: Phát lệnh tiễn, Hùng Tín truyền danh, Lỡ việc quan, Thúc Bảo chịu phạt. Chương 23: Giữa tiệc rượu, kể toàn chuyện ăn cướp, sống chết không nài, Bên ngọn đèn, đốt phăng trát nã gian, xưa nay hiếm thấy. Chương 24: Sương tuyết mẹ già, hào kiệt kính dâng lễ thọ, Kim lan ban trẻ, đạo sư phù phép trừ tà. Chương 25: Lý Huyền Thúy gỡ nguy cứu bạn hiền, Sài Tự Xương dốc bạc đút quan lớn Chương 26: Đậu tiểu thư cải dạng lánh quê người, Hứa thái giám một mình vào ổ cọp Chương 27: Cùng kiệt sức dân, Dượng Đế đào sông, xây cung điện, Mong làm quan hoạn, Vương Nghĩa tốt số, nên vợ chồng Chương 28: Bọn cung nhân cắt vải làm hoa, Hầu phi tử đề thơ tuyệt mệnh Chương 29: Tùy Dượng Đế hai viện xem hoa, Chúng phi tần một thuyền chơi biển. Chương 30: Hát bài mới, Bảo Nhi mong bề sủng ái, Xem vẻ xưa, Tiêu Hậu toan cuộc viễn du. Chương 31: Tiết Dã Nhi múa kiếm góp tiệc vui, Chúng phu nhân đề thơ mong sủng ái. Chương 32: Địch Khứ Tà vào hang sâu, Hoàng Phủ Quân đánh chuột lớn Chương 33: Thư Dương mất chức vì chạm nọc quan, Tế Châu mua nhà lo nâng giấc mẹ Chương 34: Hoa đào nước chảy tìm vui thú, Xẻo thịt tay ngà báo ái ân Chương 35: Ngày vui nhộn nhịp, đóng giả Bồ Tát Quan âm, Đêm thu lài dài, khóc thật Chiêu Quân qua ải. Chương 36: Quan Văn điện, Ngu Thế Nam thảo chiếu, Ái Liên đình, Viên Bảo Nhi khinh sinh. Chương 37: Tôn An Tổ thuyết phục Đậu Kiến Đức hết lẽ, Từ Mậu Công kết giao Tần Thúc Bảo buổi đầu. Chương 38: Dương Nghĩa Thần ra quân phá giặc cỏ, Vương Bá Đương dùng mẹo cứu bạn hiền. Chương 39: Vua Trần, vua Tùy nhắc chuyện tình thâm u, Nàng Trương, nàng Doãn lại mang vạ biếm trích Chương 40: Đê sông Biện, ngự ban họ Dương cho cây liễu, Trong thuyền rồng, nàng Giáng Tiên đẹp gội ơn vua. Chương 41: Bước cùng, Lý Huyền Thúy lo bề hôn thú, Thoát hiểm, Tần Thúc Bảo tiện dịp vinh quy. Chương 42: Ham thưởng to, Chiêm Khí Tiên bỏ mạng, Bày kế lạ, Đơn Hùng Tín không nhà Chương 43: Liên Cự Chân bày mưu lừa Giả Liễu, Trương Tu Đà dâng sớ cứu Tần Quỳnh. Chương 44: Ninh phu nhân giữa đường thoát nạn, La Sĩ Tín đêm tối báo thù. Chương 45: Huyện Bình Nguyên, Thúc Bảo gặp may thoát chết, Chùa Đại Hải, Vạn Nhẫn vì nghĩa quên mình. Chương 46: Giết Địch Nhượng, Lý Mật phụ bạn, Loạn cung phi, Đường Công dấy binh. Chương 47: Xem hoa quỳnh, vui tàn, Tùy hết, Chết tiết nghĩa, trâm gãy bình rơi. Chương 48: Nhờ diệu kế, một bạn về đường, Hủy dung nhan, bốn nàng bền chí. Chương 49: Thuyền câu cất tiếng hát, cừu địch tạm nhận quân thần, Trước trận trao lời thề, Ngô Việt gá duyên Tần Tấn. Chương 50: Mượn tay giặc, nghĩa thần diệt phản thần, Bày tiệc hoa, Tào hậu nhiếc Tiêu hậu.