doc truyen tuong tu nhu mai ttnm ebook prc download full

Tương Tư Như Mai

Hoàn thành 33 Chương 823 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một đêm trằn trọc tương tư, thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai 1 Chương 2: Một đêm trằn trọc tương tư, thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai 2 Chương 3: Việc đời man mác lòng khó liệu, sầu xuân quạnh quẽ giấc chẳng yên 1 Chương 4: Việc đời man mác lòng khó liệu, sầu xuân quạnh quẽ giấc chẳng yên 2 Chương 5: Nhân thế bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gối lạnh dòng sâu 1 Chương 6: Nhân thế bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gối lạnh dòng sâu 2 Chương 7: Núi có cây cây lại có cành, lòng nhớ quân quân nào có hay 1 Chương 8: Núi có cây cây lại có cành, lòng nhớ quân quân lại chẳng hay 2 Chương 9: Như khói nhạt như trăng trong, như soi nước biếc như lồng cát xa 1 Chương 10: Như khói nhạt như trăng trong, như soi nước biếc như lồng cát xa 2 Chương 11: Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý 1 Chương 12: Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý 2 Chương 13: Trời chiều vàng một gợn buồn, lại gặp mưa và gió Chương 14: Trời chiều vàng một gợn buồn, lại gặp mưa và gió 2 Chương 15: Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ 1 Chương 16: Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ 1 Chương 17: Nhị thập ngũ huyền đạn dạ nguyệt, bất thắng thanh oán khước phi lai 1 Chương 18: Nhị thập ngũ huyền đạn dạ nguyệt, bất thắng thanh oán khước phi lai 2 Chương 19: Phong ba bất tín lăng chi nhược, nguyệt lộ thùy sổ quế diệp hương 1 Chương 20: Phong ba bất tín lăng chi nhược, nguyệt lộ thùy sổ quế diệp hương 2 Chương 21: Sầu tủi vì ai riêng chẳng thấy, màn là trăng rọi ánh tơ vương 1 Chương 22: Sầu tủi vì ai riêng chẳng thấy, màn là trăng rọi ánh tơ vương 2 Chương 23: Nhật cao do tự bằng chu lan, hàm tần bất ngữ hận xuân tàn 1 Chương 24: Nhật cao do tự bằng chu lan, hàm tần bất ngữ hận xuân tàn 2 Chương 25: Hà dương cộng tiễn tây song vũ, khước thoại ba sơn dạ vũ thì. Chương 26: Hà dương cộng tiễn tây song vũ, khước thoại ba sơn dạ vũ kì 2 Chương 27: Ly hận kháp như thanh thảo, canh hành canh viễn hoàn sinh 1 Chương 28: Ly hận kháp như thanh thảo, hành canh viễn phụ sinh 2 Chương 29: Khúc trung vô biệt ý, tịnh thị vi tương tư 1 Chương 30: Khúc trung vô biệt ý, tịnh thị vi tương tư 2 Chương 31: Đêm nay chung bóng đèn soi tỏ, cứ ngỡ như đang giấc mơ màng 1 Chương 32: Đêm nay chung bóng đèn soi tỏ, cứ ngỡ như đang giấc mơ màng 2 Chương 33: Đại kết cục