doc truyen tuong tu nhu mai ttnm truyen chu ebook prc download full

Tương Tư Như Mai

Hoàn thành 33 Chương 2936 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một đêm trằn trọc tương tư, thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai 1 Chương 2: Một đêm trằn trọc tương tư, thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai 2 Chương 3: Việc đời man mác lòng khó liệu, sầu xuân quạnh quẽ giấc chẳng yên 1 Chương 4: Việc đời man mác lòng khó liệu, sầu xuân quạnh quẽ giấc chẳng yên 2 Chương 5: Nhân thế bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gối lạnh dòng sâu 1 Chương 6: Nhân thế bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gối lạnh dòng sâu 2 Chương 7: Núi có cây cây lại có cành, lòng nhớ quân quân nào có hay 1 Chương 8: Núi có cây cây lại có cành, lòng nhớ quân quân lại chẳng hay 2 Chương 9: Như khói nhạt như trăng trong, như soi nước biếc như lồng cát xa 1 Chương 10: Như khói nhạt như trăng trong, như soi nước biếc như lồng cát xa 2 Chương 11: Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý 1 Chương 12: Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý 2 Chương 13: Trời chiều vàng một gợn buồn, lại gặp mưa và gió Chương 14: Trời chiều vàng một gợn buồn, lại gặp mưa và gió 2 Chương 15: Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ 1 Chương 16: Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ 1 Chương 17: Nhị thập ngũ huyền đạn dạ nguyệt, bất thắng thanh oán khước phi lai 1 Chương 18: Nhị thập ngũ huyền đạn dạ nguyệt, bất thắng thanh oán khước phi lai 2 Chương 19: Phong ba bất tín lăng chi nhược, nguyệt lộ thùy sổ quế diệp hương 1 Chương 20: Phong ba bất tín lăng chi nhược, nguyệt lộ thùy sổ quế diệp hương 2 Chương 21: Sầu tủi vì ai riêng chẳng thấy, màn là trăng rọi ánh tơ vương 1 Chương 22: Sầu tủi vì ai riêng chẳng thấy, màn là trăng rọi ánh tơ vương 2 Chương 23: Nhật cao do tự bằng chu lan, hàm tần bất ngữ hận xuân tàn 1 Chương 24: Nhật cao do tự bằng chu lan, hàm tần bất ngữ hận xuân tàn 2 Chương 25: Hà dương cộng tiễn tây song vũ, khước thoại ba sơn dạ vũ thì. Chương 26: Hà dương cộng tiễn tây song vũ, khước thoại ba sơn dạ vũ kì 2 Chương 27: Ly hận kháp như thanh thảo, canh hành canh viễn hoàn sinh 1 Chương 28: Ly hận kháp như thanh thảo, hành canh viễn phụ sinh 2 Chương 29: Khúc trung vô biệt ý, tịnh thị vi tương tư 1 Chương 30: Khúc trung vô biệt ý, tịnh thị vi tương tư 2 Chương 31: Đêm nay chung bóng đèn soi tỏ, cứ ngỡ như đang giấc mơ màng 1 Chương 32: Đêm nay chung bóng đèn soi tỏ, cứ ngỡ như đang giấc mơ màng 2 Chương 33: Đại kết cục