doc truyen tuc tieu ta than tttt truyen chu ebook prc download full

Tục Tiểu Tà Thần

Hoàn thành 41 Chương 2360 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Biến cố Trường Bạch sơn Chương 2: Khám phá Hắc Huyết thần trâm Chương 3: Tái xuất võ lâm Chương 4: Đại hội võ lâm Chương 5: Đại chiến Thần Võ môn Chương 6: Bí mật Thần Võ môn Chương 7: Vượt biển gặp gian nguy Chương 8: Giang hồ dậy sóng Chương 9: Thông Thực bang lâm nạn Chương 10: Cơ mưu thần diệu Chương 11: Một trận đại huyết chiến Chương 12: Thông Thực quán khai trương Chương 13: Thiên hạ đệ nhất bảo tiêu Chương 14: Giang sơn cá mỹ nhân Chương 15: Ngự trù thái giám Chương 16: Đại náo Hoàng cung Chương 17: Dĩ độc trị độc Chương 18: Khâm sai đại nhân Chương 19: Một cuộc bảo tiêu phiêu lưu Chương 20: Bí mật bao trùm Chương 21: Phút sa cơ Chương 22: Thoát cung lần thứ hai Chương 23: Thám hiểm Phi Long bảo Chương 24: Hắc Y lão nhân xuất hiện Chương 25: Một cuộc chia tay Chương 26: Thi hành quỷ kế Chương 27: Gia Cát Lượng dụng binh Chương 28: Một cuộc đấu trí Chương 29: Tình hình khẩn cấp Chương 30: Cứu nguy kịp thời Chương 31: Cuộc gặp không định trước Chương 32: Sa vào hắc cẩu kế Chương 33: Nữ hắc y bịt mặt Chương 34: Thông Thực bang lâm đại nạn Chương 35: Âm mưu liên kết ngoại bang Chương 36: Đại náo Hoàng cung Thiên quốc Chương 37: Khám phá mật điện Hoàng cung Chương 38: Mưu kế tiểu quỷ Chương 39: Trận đại chiến kinh hồn Chương 40: Thần Đa Đảo làm mưa nhân tạo Chương 41: Quán Thông Thực tiếp tục khai trương