doc truyen tuc tieu ta than tttt ebook prc download full

Tục Tiểu Tà Thần

Hoàn thành 41 Chương 1077 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Biến cố Trường Bạch sơn Chương 2: Khám phá Hắc Huyết thần trâm Chương 3: Tái xuất võ lâm Chương 4: Đại hội võ lâm Chương 5: Đại chiến Thần Võ môn Chương 6: Bí mật Thần Võ môn Chương 7: Vượt biển gặp gian nguy Chương 8: Giang hồ dậy sóng Chương 9: Thông Thực bang lâm nạn Chương 10: Cơ mưu thần diệu Chương 11: Một trận đại huyết chiến Chương 12: Thông Thực quán khai trương Chương 13: Thiên hạ đệ nhất bảo tiêu Chương 14: Giang sơn cá mỹ nhân Chương 15: Ngự trù thái giám Chương 16: Đại náo Hoàng cung Chương 17: Dĩ độc trị độc Chương 18: Khâm sai đại nhân Chương 19: Một cuộc bảo tiêu phiêu lưu Chương 20: Bí mật bao trùm Chương 21: Phút sa cơ Chương 22: Thoát cung lần thứ hai Chương 23: Thám hiểm Phi Long bảo Chương 24: Hắc Y lão nhân xuất hiện Chương 25: Một cuộc chia tay Chương 26: Thi hành quỷ kế Chương 27: Gia Cát Lượng dụng binh Chương 28: Một cuộc đấu trí Chương 29: Tình hình khẩn cấp Chương 30: Cứu nguy kịp thời Chương 31: Cuộc gặp không định trước Chương 32: Sa vào hắc cẩu kế Chương 33: Nữ hắc y bịt mặt Chương 34: Thông Thực bang lâm đại nạn Chương 35: Âm mưu liên kết ngoại bang Chương 36: Đại náo Hoàng cung Thiên quốc Chương 37: Khám phá mật điện Hoàng cung Chương 38: Mưu kế tiểu quỷ Chương 39: Trận đại chiến kinh hồn Chương 40: Thần Đa Đảo làm mưa nhân tạo Chương 41: Quán Thông Thực tiếp tục khai trương