doc truyen tu vo tuong quan tro thanh hoang hau len nham kieu hoa tvtqtthhlnkh truyen chu ebook prc download full

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Hoàn thành 546 Chương 11657 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xem mắt ở hội mẫu đơn Chương 2: Ngẫu nhiên gặp mỹ nam Chương 3: Hắn là thái tử Chương 4: Thánh chỉ phong phi Chương 5: Nương sẽ giúp ngươi Chương 6: Mỹ nhân trong bức tranh Chương 7: Không thể phản kháng Chương 8: Tướng quân tới chơi Chương 9: Hôn ước của nàng Chương 10: Không lấy tướng quân Chương 11: Tàn Nguyệt, nhường cho ta Chương 12: Xin lỗi, ta không làm được Chương 13: Kế hoạch tàn nhẫn (1) Chương 14: Kế hoạch tàn nhẫn (2) Chương 15: Kế hoạch tàn nhẫn 3 Chương 16: Ước định một năm Chương 17: Hà bí (áo tân nương cổ đại) phong ba 1 Chương 18: Hà bí phong ba 2 Chương 19: Dụng tâm ác độc Chương 20: Bằng mặt không bằng lòng Chương 21: Âm mưu chính thức 1 Chương 22: Âm mưu chính thức 2 Chương 23: Âm mưu chính thức 3 Chương 24: Âm mưu chính thức 4 Chương 25: Âm mưu chính thức 5 Chương 26: Âm mưu chính thức 6 Chương 27: Xuân phong đắc ý* Chương 28: Tình yêu thấu xương 1 Chương 29: Tình yêu thấu xương 2 Chương 30: Tình yêu thấu xương 3 Chương 31: Tình yêu thấu xương 4 Chương 32: Tình yêu thấu xương 5 Chương 33: Tình yêu thấu xương 6 Chương 34: Tình yêu thấu xương 7 Chương 35: Tình yêu thấu xương 8 Chương 36: Tình yêu thấu xương 9 Chương 37: Tình yêu thấu xương 10 Chương 38: Tình yêu thấu xương 11 Chương 39: Tình yêu thấu xương 12 Chương 40: Tình yêu thấu xương 13 Chương 41: Tình yêu thấu xương 14 Chương 42: Tâm tư sợ hãi khi động phòng 1 Chương 43: Tâm tư sợ hãi khi động phòng 2 Chương 44: Tâm tư sợ hãi khi động phòng 3 Chương 45: Tâm tư sợ hãi khi động phòng 4 Chương 46: Tâm tư sợ hãi khi động phòng 5 Chương 47: Tâm tư sợ hãi khi động phòng 6 Chương 48: Tâm tư sợ hãi khi động phòng 7 Chương 49: Trái tim sợ hãi khi động phòng 8 Chương 50: Không cho phép mở khăn trùm đầu