doc truyen tu la that tuyet tltt ebook prc download full

Tu La Thất Tuyệt

Hoàn thành 40 Chương 1526 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thân thế bi thương - Thiên duyên kỳ ngộ Chương 2: Ma quân trùng hiện - Đả bại Song yêu Chương 3: Mười năm miệt mài - Thân hoài tuyệt học Chương 4: Thành nghệ hạ sơn - Lên đường rửa hận Chương 5: Uy chấn giang hồ - Tu La huyền ảo Chương 6: Khai đàn lập phái - Danh động giang hồ Chương 7: Thiên Lôi kinh hồn - Uy lừng Lữ Nhẫn Chương 8: Ra tay trượng nghĩa - Thất Sát đấu Song hung Chương 9: Thất Kiếm đả bại Song hung Chương 10: Đại sư phá giới - Tỷ võ tranh hùng Chương 11: Ác đấu quái xà - Tần trang thoát nạn Chương 12: Sa vào cạm bẫy - Thiếu hiệp tung hoành Chương 13: Tử lý hồi sinh - Nhu tình thâm ý Chương 14: Kiếm lộ thần uy - Ma vương đền mạng Chương 15: Về lại cố hương - Cừu gia đền tội Chương 16: Trùng hưng môn phái - Hừng sư vấn tội Chương 17: Lỡ giúp tặc đảng - Khổ Tiều bị nhục Chương 18: Nhập Vạn Hoa cốc - Quái kiệt nể anh hùng Chương 19: Chấm dứt oán cừu - Ba Hào hồi đảo Chương 20: Đại thụ chiêu phong - Miêu Cương gây sự Chương 21: Phương Uyên thâm tình - Lão phụ tỷ võ Chương 22: Song lão đền ơn - Tam bang động chúng Chương 23: Kiếm tỏ thần uy - Câu tẩu kinh hồn Chương 24: Vây đánh Tổng đàn - Ba bang bị diệt Chương 25: Quỷ Hiệu giang đầu - Ngàn dặm cầu y Chương 26: Đại náo điếm gia - Sư đồ hội tụ Chương 27: Phật môn quảng đại - Phổ độ hữu duyên Chương 28: Lửa đổ thêm dầu - Bùng nổ can qua Chương 29: Hai phái tranh cường - Sức bình lực địch Chương 30: Trượng đấu trượng - Bất phân thắng bại Chương 31: Thử hùng tài - Lão tăng thách đấu Chương 32: Biểu diễn thần công - Chấn động Thiếu Lâm Chương 33: Tỏ lòng nhân - Xóa bỏ oán cừu Chương 34: Thuốc đến bệnh trừ - Vừa hợp đã phân Chương 35: Cường địch cấu kết - Vạn lý trường chinh Chương 36: Hắc thạch núi hiểm - Chiến trận kinh hồn Chương 37: Thạch phá thiên kinh - Hoang sơn tẩy huyết Chương 38: Ác đảng tiêu vong - Thiên hạ thái bình Chương 39: Thánh dược thần y - Lương duyên tiền định Chương 40: Thiên hạ thái bình - Tình nhân xây mộng