doc truyen tu la that tuyet tltt truyen chu ebook prc download full

Tu La Thất Tuyệt

Hoàn thành 40 Chương 4015 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thân thế bi thương - Thiên duyên kỳ ngộ Chương 2: Ma quân trùng hiện - Đả bại Song yêu Chương 3: Mười năm miệt mài - Thân hoài tuyệt học Chương 4: Thành nghệ hạ sơn - Lên đường rửa hận Chương 5: Uy chấn giang hồ - Tu La huyền ảo Chương 6: Khai đàn lập phái - Danh động giang hồ Chương 7: Thiên Lôi kinh hồn - Uy lừng Lữ Nhẫn Chương 8: Ra tay trượng nghĩa - Thất Sát đấu Song hung Chương 9: Thất Kiếm đả bại Song hung Chương 10: Đại sư phá giới - Tỷ võ tranh hùng Chương 11: Ác đấu quái xà - Tần trang thoát nạn Chương 12: Sa vào cạm bẫy - Thiếu hiệp tung hoành Chương 13: Tử lý hồi sinh - Nhu tình thâm ý Chương 14: Kiếm lộ thần uy - Ma vương đền mạng Chương 15: Về lại cố hương - Cừu gia đền tội Chương 16: Trùng hưng môn phái - Hừng sư vấn tội Chương 17: Lỡ giúp tặc đảng - Khổ Tiều bị nhục Chương 18: Nhập Vạn Hoa cốc - Quái kiệt nể anh hùng Chương 19: Chấm dứt oán cừu - Ba Hào hồi đảo Chương 20: Đại thụ chiêu phong - Miêu Cương gây sự Chương 21: Phương Uyên thâm tình - Lão phụ tỷ võ Chương 22: Song lão đền ơn - Tam bang động chúng Chương 23: Kiếm tỏ thần uy - Câu tẩu kinh hồn Chương 24: Vây đánh Tổng đàn - Ba bang bị diệt Chương 25: Quỷ Hiệu giang đầu - Ngàn dặm cầu y Chương 26: Đại náo điếm gia - Sư đồ hội tụ Chương 27: Phật môn quảng đại - Phổ độ hữu duyên Chương 28: Lửa đổ thêm dầu - Bùng nổ can qua Chương 29: Hai phái tranh cường - Sức bình lực địch Chương 30: Trượng đấu trượng - Bất phân thắng bại Chương 31: Thử hùng tài - Lão tăng thách đấu Chương 32: Biểu diễn thần công - Chấn động Thiếu Lâm Chương 33: Tỏ lòng nhân - Xóa bỏ oán cừu Chương 34: Thuốc đến bệnh trừ - Vừa hợp đã phân Chương 35: Cường địch cấu kết - Vạn lý trường chinh Chương 36: Hắc thạch núi hiểm - Chiến trận kinh hồn Chương 37: Thạch phá thiên kinh - Hoang sơn tẩy huyết Chương 38: Ác đảng tiêu vong - Thiên hạ thái bình Chương 39: Thánh dược thần y - Lương duyên tiền định Chương 40: Thiên hạ thái bình - Tình nhân xây mộng