doc truyen tu cuc thien de tctd truyen chu ebook prc download full

Tử Cực Thiên Đế
Tử Cực Thiên Đế

Tử Cực Thiên Đế

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Huyền Huyễn, Khoa Ảo Nguồn: tangthuvien.vn

Ngưng Convert 172 Chương 25486 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Khi cường giả Nhân tộc cổ đại đi ra sơn hải, đạp lên tinh không chiến trường, trên địa cầu chỉ để lại truyền thuyết về quần tiên cùng thần ma.

Chỗ cuối của văn minh tinh thần, khi tài nguyên hao hết, một danh thiếu niên cõng cổ kiếm, đi vào hành lang thời không tàn phá của Liên Hiệp Quốc.

Nơi này, Thánh Hiền lâm lập, Ngũ Đế cũng thế, một cột Thiên Trụ nối tiếp đại địa cùng tinh không.

Khi gót sắt của thiên ngoại chủng tộc đạp phá tinh hải, hạo hãn viễn cổ, dưới Bất Chu sơn, thiếu niên rút kiếm, chỉ trích thương khung!

5 chương truyện mới nhất

Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 1: Cửu Cực võ cảnh Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 2: Thanh ti bạch tuyết Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 3: Diêm Vương tinh màu máu Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 4: Di tích Viễn Cổ long động Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 5: Cực hạn tiến lên Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 6: Long quỷ Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 7: Cổ thần vực Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 8: Đúc lại kiếm gãy Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 9: Lực tẫn lột xác Quyển 1: Thời không hành lang - Chương 10: Kiếm pháp tinh tiến Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 11: Chim sẻ ở sau Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 12: Sân bay chặn lại Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 13: Trở về chốn cũ Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 14: Ước hẹn ba ngày Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 15: Thần vực chi bí Quyển 1: Thời không hành lang - Chương 16: Rèn luyện bản thân Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 17: Kiếm như trước Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 18: Lôi âm tái hiện Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 19: Mười năm sinh tử lưỡng mang mang Quyển 1 - Hành lang thời không - Chương 20: Vạn lý trường thành vạn lý long Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 1: Thanh Liên thị Quyển 2: Bộ lạc Lộc Minh - Chương 2: Nội lực Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 3: Thánh miếu Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 4: Thoát thai hoán cốt Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 5: Hô hấp thổ nạp, trong ngoài thiên địa Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 6: Kéo cung luyện lực Quyển 2: Bộ lạc Lộc Minh - Chương 7: Một kẻ phàm thân, thử kiếm thiên hạ Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 8: Thanh Liên kiếm pháp Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 9: Tọa như thanh liên, nội lực khai khiếu Quyển 2: Bộ lạc Lộc Minh - Chương 10: Hoàng Nê Đài Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 11: Thể ngộ kiếm cảnh Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 12: Lộc huyết mễ Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 13: Tiểu La Hán quyền Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 14: Kiếm thế sồ hình Quyển 2: Bộ lạc Lộc Minh - Chương 15: Kiếm khí Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 16: Thanh Đế hiển thánh Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 17: Bước đầu tiên Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 18: Quỷ dạ Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 19: Quỷ gõ cửa Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 20: Tóc dài quỷ đăng Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 21: Thần hỏa binh Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 22: Quỷ hỏa luyện thân Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 23: Mười hơi chém quỷ Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 24: Tạo hóa Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 25: Côn Bằng hóa kiếm Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 26: Thôi diễn Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 27: Thiếu niên nghĩa khí Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 28: Lời nói sắc bén Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 29: Thị tộc tề tụ Quyển 2 - Bộ lạc Lộc Minh - Chương 30: Kiếm của Thanh Võ