doc truyen tu bo em kiep sau nhe tbe ksn tbeksn truyen chu ebook prc download full

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Hoàn thành 30 Chương 1401 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xem mặt chiêu số một: Ra oai Chương 2: Xem mặt chiêu số hai: Vây Ngụy cứu Triệu Chương 3: Xem mặt chiêu số ba: Nhớ thanh mai trúc mã Chương 4: Tán gái chiêu thứ nhất: Vào hang cọp Chương 5: Tán gái chiêu thứ hai: Đánh chết vẫn bám theo Chương 6: Tán gái chiêu thứ ba: Tuyệt đối không bỏ cuộc Chương 7: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ nhất: Kẻ chen ngang Chương 8: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ hai: Lạnh lùng đứng ngoài quan sát Chương 9: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ ba: Ngang ngược cướp người Chương 10: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ tư: Nội bộ phân hóa Chương 11: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ năm: Bám chặt không rời Chương 12: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ nhất: Kiên trì tới cùng Chương 13: Thay đổi sách lược: Chấp nhận làm thần bảo vệ Chương 14: Thay đổi sách lược: Thừa nước đục thả câu Chương 15: Thay đổi sách lược: Đường xa mới biết tình người Chương 16: Thay đổi sách lược: Khiến cô ấy cảm động Chương 17: Bên nhau chiêu thứ nhất: Mở rộng cánh cửa trái tim Chương 18: Bên nhau chiêu thứ hai: Nhất định dắt tay nhau đi dưới ánh mặt trời Chương 19: Bên nhau chiêu thứ ba: Ghen có lợi cho thể xác và tinh thần Chương 20: Chiến lược tấn công trái tim một: Lôi kéo người thứ ba Chương 21: Chiến lược tấn công trái tim hai: Lạt mềm buộc chặt Chương 22: Chiến lược tấn công trái tim ba: Vô gian đạo Chương 23: Chiến lược tấn công trái tim bốn: Cho liều thuốc mạnh Chương 24: Bước vào trái tim em một: Thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm Chương 25: Bước vào trái tim em hai: Tranh thủ cho kịp thời cơ Chương 26: Sổ tay hôn nhân một: Cầu hôn lãng mạn Chương 27: Sổ tay hôn nhân hai: Nhượng bộ rồi lại nhượng bộ Chương 28: Sổ tay hôn nhân ba: Lấy trái tim đổi trái tim Chương 29: Ngoại truyện 1: Hạ Trường Ninh Chương 30: Ngoại truyện 2 : Đinh Việt